Tábor má novou ochranu proti velké vodě

Více než rok trvající stavba protipovodňové zdi v Táboře na řece Lužnici byla úspěšně dokončena a město je tak ochráněné proti velké vodě. Pro město Tábor dílo zhotovilo sdružení firem EUROVIA CS a SOLETANCHE Česká republika. Práce probíhaly od září 2013 do května 2015.

Tábor má novou ochranu proti velké vodě

Nejdůležitější částí celého projektu je 1074 metrů dlouhá protipovodňová zeď, která začíná u mostu do Čelkovic a končí u restaurace Na Brusírně. Vybudovaná protipovodňová zeď je založena na převrtávané pilotové stěně a její nadzemní část je z návodní strany obložena kamennou zdí. Souběžně s tím došlo také k revitalizaci nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice, kde vznikla mlatová cesta, několik tůní a výhonů jako přírodě blízká opatření. Součástí stavby je i obnova povrchu pozemní komunikace s využitím nízkohlučné směsi VIAPHONE, která zajistí obyvatelům v lokalitě příznivější životní klima.
S ukončením výstavby se k běžnému provozu vrací také provoz v Lužnické ulici. „Obyvatelům Tábora děkujeme za jejich trpělivost v průběhu výstavby. Odměnou je jim dílo, které je v budoucnu ochrání před velkou vodou,“ sdělil Zdeněk Novák ředitel oblasti Čechy západ EUROVIA CS.

Základní údaje o stavbě:
Název: Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře
Investor: Město Tábor
Zhotovitel: Sdružení „Protipovodňová opatření Tábor“ – EUROVIA CS, a.s. – vedoucí účastník sdružení a SOLETANCHE Česká republika, s.r.o. – člen sdružení
Technický dozor investora a koordinátor BOZP: ARCADIS CZ, a.s. Praha
Projektant a autorský dozor:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha
Doba výstavby:
09/2013 – 05/2015
Celková cena díla:
63.478.585,20 Kč bez DPH
Počet zhotovených pilot:
1 550 ks o průměru 750 a 880 mm
Množství zabudovaného betonu:
6 000 m3
Tato investiční akce byla podpořena v rámci Operačního programu Životní prostředí, celková výše dotace dosáhla 61,3 mil. Kč.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři