ASIO webináře (on-line semináře) 2015

Chcete vědět, která je nejlevnější fungující domovní čistírna, jak vyřešit podle nejnovějších poznatků odvádění odpadních vod z objektů obývaných občasně, jak splnit požadavky na nízké odtokové parametry u lapáku tuků, nebo se elegantně vypořádat s požadavky na využití dešťové vody nebo na recyklaci šedých vod? Tak pro Vás jsou určeny semináře 100+1.

ASIO webináře (on-line semináře) 2015

23.01.2015 - Sinice
Popis webináře: Jsou pořád s námi a sezona se blíží … Stručné zhodnocení akce Vranovská přehrada. Kromě sběru sinic jako škodlivé biomasy existují i další metody pro potlačování masového rozvoje sinic.

27.02.2015 - Úprava vod pro prádelenský průmysl
Popis webináře: Zkušenosti z úpravy vod pro prádelenský průmysl.

03.04.2015 - Objekty na stokových sítích - ČS a OK
Popis webináře: Odprezentována bude problematika čerpacích šachet (jejich navrhování a provoz) a
odlehčovacích komor, včetně ekonomiky výstavby a dále i novinek pro rok 2015.

30.04.2015 - Úprava pitných vod
Popis webináře: Progresivní technologie při úpravě pitných vod.

29.05.2015 - Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu
Popis webináře: Stále více se v budoucnosti budeme potkávat v souvislosti s čištěním vod i
s problematikou zápachu a jeho řešením. Mezi nejúčinnější technologie pak patří systémy na principu
fotokatalytické oxidace.
S rozvojem technologií pro ČOV s obcí je třeba také řešit otázky minimalizace produkce kalů a ekonomiky jejich zpracování – touto problematikou se bude zabývat druhá část přednášky.

26.06.2015 - Průmyslové ČOV, Energie, OZE
Popis webináře: NEW je akronym pro nový přístup k čištění vod zohledňující minimalizaci spotřeby
vody a její recyklaci, recyklaci nutrientů a energetickou stránku čištění odpadních vod – tj. jak úspory
ve spotřebě, tak i získávání tepla a el. energie z odpadních vod.

31.07.2015 - Čistírny odpadních vod pro skupiny domů a menší obce - (decentrál) od vegetačních
ČOV po membrány - návrh a realizace, měření průtoku, dálkový přenos informací o provozu
Popis webináře: V rámci webináře budou představena řešení čištění odpadních vod jak pro
individuální stavby, tak i pro skupiny staveb a malé obce. Dtto i pro skupiny čistíren a jejich dálkové
řízení a ovládání.

28.08.2015 - Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech – šedé vody – energie i voda +
lapáky tuků – automat (AS-GW AQUALOOP, AS-SiCLARO, AS-FAKU), srážkové vody
Popis webináře: V duchu udržitelnosti tj. při snížení nákladů na vodu a teplo lze realizovat
rekonstrukce a nové zdravotně technické instalace. Použitá voda představuje nemalý a využitelný
zdroj energie. Další úspory je pak možno v souvislosti s vodou hledat i při její recyklaci nebo využití
srážkové vody na splachování WC, apod. Nejekonomičtější je pak provedení změny v době
rekonstrukce nebo při realizaci nových staveb. Odprezentovány budou i nové výrobky v této oblasti –
lapáky tuků se zvýšenou účinností, výměníky, zařízení na recyklaci vod.

25.09.2015 - Objekty parkovacích ploch - HDV, předčištění, odlučovače lehkých kapalin a zásak
Popis webináře: Další z webinářů o hospodaření se srážkovými vodami. Na programu je zopakování
zásad a pak představení nových poznatků a nových ekonomických blocích používaných k vytváření
akumulačních prostor v podzemí.

30.10.2015 - Flotace a další procesy pro průmyslové vody
Popis webináře: Představení kompletní řady flotačních jednotek a praktických realizací.

27.11.2015 - Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod
Popis webináře: V rámci webináře budou  představeny výsledky sledování provozu pro  inovovaný septik (AS-ANASEP), zemní filtr (AS-ZEON) a sestavu složenou z těchto prvků určenou pro objekty s nepravidelným, přerušovaným užíváním. Dále bude představena nová domovní ČOV na principu aktivace a jednotlivé typové prvky vegetačních ČOV vhodné pro větší vegetační ČOV s vertikálním průtokem.

18.12.2015 - Nové výrobky a technologie pro rok 2016
Popis webináře: Bilancování roku 2015 – aneb co se povedlo výzkumu a vývoji připravit pro rok 2016.
Nové výrobky, nové technologie.

Bližší informace k jednotlivým webinářům najdete na: http://www.asio.cz/cz/seminare. Přihlášky, dotazy prosím směřujte na plotenym@asio.cz, tel.: 724 768 192.
Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00.

Link pro vstup do virtuální místnosti (funkční bude cca 20 minut před zahájením): https://seats.applicloud.com/room/asio-spol-sro


 

Fotogalerie

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři