Rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Průběžná a Švehlova v Praze

Předmětem stavby byla kompletní rekonstrukce tramvajové trati v ulici Průběžná od křižovatky Průběžná – V Olšinách (mimo) před tramvajovou zastávku Na Padesátém a v ulici Švehlova od křižovatky Švehlova – Topolová (včetně) ke křižovatce Švehlova – Hostivařská (mimo). Stávající tramvajová trať, jež byla postavena v roce 1986 z panelů BKV, již vykazovala značné prvky opotřebení.

Rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Průběžná a Švehlova v Praze

Stávající konstrukce neumožňovala dosáhnout maximální rychlost pro některé tramvajové soupravy z vozového parku DP hl. m. Prahy a. s.

Cílem této rekonstrukce bylo, kromě celkové rekonstrukce, zlepšení geometrických parametrů koleje, umožňující zlepšení komfortu jízdy. Dále zlepšení parametrů, bezpečnosti a komfortu pro cestující na tramvajových zastávkách doplněných bezbariérovými přístupy, prvky pro slabozraké a nevidomé, zábradlím s přístřešky a především zvýšením nástupní hrany. Délka rekonstrukce je v ulici Průběžná cca 1 440 m a v ulici Švehlova cca 1 960 m dvoukolejné trati, tedy celkem 3 400 m. U tramvajového obratiště Radošovická byla zrušena vjezdová kolej ve směru z Hostivaře.

Průběh výstavby
Rekonstrukce byla rozdělena na 2 části dle zprovoznění – první část (od ul. V Olšinách po smyčku Radošovická) začala 28. 6. 2014 a její zprovoznění bylo 30. 8. 2014 a část druhá (od smyčky dále už po zastávku Na Padesátem a celá Švehlova) se stejným začátkem se zprovozňovala 12. 9. 2014. Po celou dobu prací byl zajištěn náhradní autobusový provoz. V rámci rekonstrukce byl kompletně vyměněn tramvajový povrch včetně kolejnic. V první části byl realizován systém W tram (0 – 220 m), kde je celá konstrukce z kolejnic NT 1 zalita do betonu a na vrchu litý asfalt položený strojně finišerem, dále byl použit systém na pražcích, kde za přejezdem Pod Altánem byla osazena kolejnice 49E1 a byla zatravněna až po prostor k zastávce Nádraží Strašnice. Tam byl realizován otevřený svršek na pražcích a kolejnicích 49E1. 49E1 končí před smyčkou Radošovická, kde byl použit systém na pražcích, ale s kolejnicí NT1 a byly zde osazeny také 3 výhybky s křížením a elektrickým ohřevem, celá smyčka byla zalita betonem a následně litým asfaltem. V místech křížení jsou použity dřevěné pražce. Na druhém úseku na ulici Průběžné od smyčky Radošovická až po konec ulice Švehlova byly použity kolejnice 49E1, kde od smyčky Radošovická až po zastávku Radošovická je povrch opět zatravněn, v zastávce Radošovická je otevřený svršek a za zastávkou Radošovická až po přejezd u hasičů je povrch opět zatravněn. Na přejezdu u hasičů, tak jako na všech přejezdech s kolejnicí 49E1, je vytvořen žlábek pomocí přídržnice, pražce jsou zality betonem a na povrch je dán litý asfalt. Od přejezdu u hasičů až na konec ulice Švehlova je trať mimo přejezdy až do konce otevřená a zaštěrkovaná.

Součástí projektu je také odvodnění trati vč. bahníků, výstavba 8 ks tramvajových zastávek DC a 8 ks ZC (Na Hroudě, Nádraží Strašnice, Radošovická, Dubečská, Sídliště Zahradní město, Obchodní centrum Hostivař, Na Groši a Hostivařská, vč. zábradlí, staničních sloupků a přístřešků (a veškeré úpravy na trolejovém vedení, dráhových kabelech, elektrickém ovládání výhybek a detekce tramvají, dále byly osazeny dvě elektrické polarizované drenáže v prostoru Pražská a Na Padesátém. V rámci ­rekonstrukce bylo zatravněno cca 3 000 m2 tramvajové trati, v zakrytých částech tramvajové trati (přejezdy, zatravnění, W tram atd.) muselo být využito izolace kolejnic z důvodu zamezení tzv. bludných proudů, dále v obloucích s malým poloměrem byly osazeny kotvy na pražcích proti posunu nivelety koleje. V rámci stavby také muselo dojít k úpravám SSZ v rámci DIO a na zastávkách a přechodech byly osazeny slepecké prvky. Na celé trati byl položen litý asfalt jak ručně (zastávky, část přejezdů, pásy za obrubníky atd.), tak strojně pokládkou finišerem.

Stavby v Praze jsou výjimečné svou rychlostí výstavby. Aby byla zátěž pro obyvatelstvo co nejmenší, musela být dodržena lhůta dva a půl měsíce a rovněž bylo nutné co nejméně omezit provoz po celou dobu výstavby. To znamenalo enormní nasazení kapacit a komplikace zejména při navážení
25metrové kolejnice za provozu.

EUROVIA CS, a. s.
odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ
K Hájům 946, 150 00 Praha 5
tel.: +420 235 005 111
www.eurovia.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři