Revoluce v odstraňování značení

Stripe Hog 8000 odstraňuje - barvy na VDZ - hladké i profilované termoplasty a studené plasty - fólie včetně profilovaných verzí - protiskluzové vrstvy - gumu - povlak z nových betonů - olejové, benzínové i naftové skvrny

Revoluce v odstraňování značení

V létě roku 2008 uvedla firma Stim do provozu vodní frézu ­Stripe Hog 8000. Jedná se o podvozek MAN, na kterém je osazena vysokotlaká pumpa pracující s maximálním tlakem 2.700 bar, doplněná odsávacím zařízením. Pumpa i vysavač ústí do dvojité hlavy před kabinou řidiče. V zadní části vozu jsou pak dva úložné prostory - nerezový zásobník pro zhruba 10.000 litů vody a oddělený prostor pro ukládání odsátého odstraněného odpadu, ve kterém se současně separuje vysátá voda. Celý komplet je doplněn o samohybný vozík s jednoduchou tryskací hlavou napojenou na pumpu i vysavač.

výjimkou zimní odstávky vlivem mrazivých měsíců byl Stripe Hog průběžně využit a odzkoušen při odstraňovány všech typů vodorovného dopravního značení na komunikacích a letištích, které jsou v současnosti k dispozici. Na stavbě D47 u Lipníku nad Bečvou byl poprvé nasazen při otryskávání nového betonu před pokládkou profilovaného termoplastu a na závěr při čištění betonových ploch. Před začátkem nové sezóny je tedy možno shrnout dosavadní zkušenosti z praxe a identifikovat zatím nevyzkoušené oblasti využití.

Hlavním důvodem, proč investoři a zákazníci dávají přednost metodě otryskávání vodním parskem, je rychlost práce. Touto metodou lze odstranit kolem 2 km liniového značení jednosložkovou barvou za hodinu. Při otryskávání betonu se zvedá rychlost až na 4 km za hodinu při šířce záběru 35 cm. U trvanlivých materiálů výkon výrazně klesá vvislosti na tloušťce vrstvy, typu materiálu značení a druhu povrchu, méně už stáří podkladu. Snahou obsluhy je vždy co nejmenší poškození povrchu, tím je ovlivněna i rychlost práce. Při odstraňování gumy z přistávacích ploch lze dosáhnout výkonu kolem 1 500 m2 za hodinu.

Druhým rozhodujícím faktorem volby zůstává cena za provedené práce. Při nasazení nejmodernější technologie zákazník nezaplatí více, než při doposud využívaných metodách odstraňování značení. Přitom Stripe Hog materiál z povrchu nejen odstraní, ale současně z 99 % okamžitě odsaje, takže nevzniká žádné znečištění okolí nebo ovzduší. Případná pokládka nového značení může začít okamžitě po oschnutí povrchu vozovky, čímž se předejde zbytečným opakovaným uzavírkám.

Jako extrémní případ kombinace výkonu a rychlosti lze uvést přistávací plochu letiště v Košicích. Bez přerušení letového provozu bylo za 4 dny odstraněno 2 000 m2 termoplastu místy až 8 mm silného. Jiné dostupné metody otryskávání selhaly a správce letiště zvažoval mnohem nákladnější odfrézování povrchu. Ušetřené náklady bez odstávky letiště vedly k opakovanému podpisu smlouvy podobného rozsahu i v roce 2009.

Stripe Hog 8000 obnovuje texturu a navrací vozovce požadované hodnoty drsnosti.

Cílem tohoto roku je představit Stripe Hog jako u nás novou metodu plošného zdrsňování betonových i živičných povrchů komunikací. Ve spolupráci s ŘSD ČR byl vytipován zkušební úsek na okruhu kolem Prahy a v dubnu 2009 upraveno 100 metrů betonového povrchu v jednom pruhu, u nějž nevyhověly naměřené hodnoty drsnosti. V intervalech 2 měsíců budou následovat pravidelná měření s cílem zjistit konkrétní hodnoty v reálném provozu a potvrdit zkušenosti ze zahraničí, zejména z USA, kde se tato metoda standardně využívá. Podobné empirické výsledky měření živičných povrchů jsou již k dispozici z úseků ve Velké Británii.

S námi jsou cesty bezpečnější!


Stim, s.r.o.
Školní 203, 760 01 Zlín
tel: +420 577 219 009
fax: +420 576 011 492
e-mail: stim@iqnet.cz
www.stim.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři