Montáž mostu přes trať ČD ve Studénce

Výroba Ocelová konstrukce mostu byla vyrobena ve středisku 822 - Ocelové konstrukce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Montáž mostu přes trať ČD ve Studénce

Z technického hlediska se jedná o spřaženou ocelovou konstrukci mostu spřaženou železobetonovou mostovkovou deskou. Konstrukce mostu byla navržená jako spojitá o třech polích s rozpětím 20,5 + 41,0 + 20,5 m. Celková délka ocelové konstrukce je 82 metrů o hmotnosti 164 tun. Půdorysně je most přímý, oba konce jsou však v půdorysu šikmé. Příčně je konstrukce v oboustranném střechovitém sklonu. Hlavní nosníky jsou vzájemně spojeny dvěma typy příčníků. Nosnou konstrukci tvoří pět svařenců ocelových "I" nosníků.

Výroba mostu byla realizována na nejtěžší 6. hale, jejíž rozměry umožnily provést celkovou sestavu v plné délce. Ke splnění pevně stanovených termínů výroby bylo nutné detailní plánování včetně logistiky výroby s podrobným zpracováním tzv. LPZ (lhůtní plán zakázky). Termíny plnění byly sledovány 2x týdně na operativních poradách a díky úzké spolupráci již před samotným zahájením výroby a koordinaci pracovníků konstrukce, technologie a výroby byl čas výroby zkrácen a termín expedice dodržen. Již při samotné výrobě jednotlivých "I" profilů bylo nutné dodržet rozměrové tolerance oboustranného střechovitého sklonu. Profily byly vyrobeny ve výše uvedených délkách a následně sestaveny do příčné sestavy. Pak následovala sestava na sebe navazujících dílců a v závěru pak sestava v celkové délce, která garantovala a prověřila kvalitu výroby. Při každé jednotlivé operaci musely být jednotlivé nosníky rovnány a korigovány do správného tvaru a směru. Po úspěšné přejímce se sestava rozdělila do přepravních dílců. Následovalo tryskání a povrchová ochrana do konečné úpravy, aby se tak odstranilo provádění povrchových ochran v prostoru nad kolejištěm ČD.

Ing. Jaromír Řeha
Středisko Ocelových konstrukcí

Montáž
Ocelovou konstrukci mostu montovala společnost Hutní montáže, a.s.
Pečlivá technická a organizační příprava byla podmínkou pro úspěšné provedení montáže mostu. Po loňské tragédii při stavbě tohoto mostu, realizované jiným - původním dodavatelem montáže, byla tato stavba pod ještě přísnějším dozorem profesních odborníků i široké veřejnosti.
Pro maximální bezpečnost byla také použita místo výsunu mostu technologie osazení mostních dílů do montážního otvoru. To také umožnilo minimalizaci výluk na trati ČD. Pomocí pásového jeřábu CC 2400 byly v první etapě ze strany od Bílovce nejdříve ve třech samostatných dvouhodinových výlukách usazeny dílce středního pole nad tratí a následně zbývající dílce krajního pole. Výluky na trati ČD byly sjednány dlouhodobě dopředu a proběhly v sobotu a neděli převážně v nočních hodinách, s maximální eliminací dopadů na provoz na trati.

Ve druhé etapě byl pásový jeřáb Demag CC 2400 demontován, převezen na protější stranu trati ČD, opětovně smontován a pomocí něj byly osazeny během jednoho dne poslední tři díly nosné OK mostu ze strany od Příbora.

Tyto operace s osazováním dílců mostu mohly hladce proběhnout jen díky dobré technické a organizační přípravě montáže a také bezchybné koordinaci dokončovaní nátěrů ve výrobě, precizní přepravě nadrozměrných dílců z výroby na místo montáže a vlastní provedení osazovacích prací včetně zajištění stability nosníků.

Ing. Milan Hanzelka


VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ruská 1142/30, 706 00 Ostrava - Vítkovice
tel.: +420 595 953 296, www.vitkovice.com

Hutní montáže, a.s.
Ruská 1162/60, 703 83 Ostrava - Vítkovice
tel.: +420 595 954 184, www.hutni-montaze.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři