Nový prodejní a servisní areál Moravian-Klas ve Vsetíně

V severozápadní části Vsetína v průmyslovém areálu Bobrky II vyrostla nová průmyslová hala pro společnost Moravian-Klas spol. s r. o., která zaujme svým netradičním řešením zejména řidiče z rychlostní komunikace I/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím.

Nový prodejní a servisní areál Moravian-Klas ve Vsetíně

Dispoziční řešení stavby
Jižní příjezdová část je řešena s větším množstvím parkovacích míst, severní strana areálu je určena zejména k vystavení zemědělské techniky, stejně jako servisní část budovy.

Průmyslová budova prodejního a servisního areálu je v délce 60 m a šířce 18 m, část je rozšířena o sklad olejů. Maximální výška objektu je u hřebene 9,5 m, u římsy pak 8,0 m.

Prodejní a servisní areál Moravian-Klas je dispozičně rozčleněn na dvoupatrovou přední administrativní část včetně sociálního a hygienického zázemí a zadní jednopodlažní servisní dílnu s technickým zázemím svařovny, obrobny a servisních skladů. Navíc je zde k dispozici kryté stání pro opravované stroje a mytí zemědělské techniky. Hala byla zreali­zována na přelomu roku 2012 a 2013 s celkovým objemem investičních nákladů 25,2 mil. Kč.

Konstrukční řešení
Objekt průmyslové stavby je řešen z ocelové konstrukce MONT-KOVO, která je složena z ocelových rámů a vaznic METSEC, na které bylo ukotveno opláštění ze sendvičových panelů Kingspan se skrytým spojem kotvení a vertikálním způsobem kladení. Patro je řešeno z ocelové konstrukce, vaznic, nosného trapézového plechu a betonu.

Barevně byla zvolena bílo šedá varianta opláštění, k výběru bylo i několik pestřejších variant, investor nakonec upřednostnil decentnější kombinaci barev. Dominantou celé stavby je čelní předsazená administrativní část, jejíž význam je zdůrazněn výrazným prosklením tmavými skly.

Stavba je navržená jako kvádr se sedlovou střechou a spádem 9°. Servisní část budovy je snížená, tudíž střecha je řešena výškovým členěním mezi administrativní budovou a servisní částí, na kterou plynule navazuje zastřešení přístřešku pro stání a mytí strojů.

Celá budova nabízí k užívání dostatek pracovního prostoru. Administrativní budova navazuje na příruční sklad vybavený regálovým systémem. Administrativa je dvoupodlažní, hlavní vstup proskleným zádveřím je orientovaný na západ. Vstupní hala je příjemně řešena s posezením a čajovnou. V přízemí je k dispozici několik kanceláří, kuchyňka a sociálky. Výstup do druhého poschodí zajistí přímé jednoramenné schodiště. Zde se nachází zejména jednací místnost, kancelář ředitele a kuchyňka.
Zadní servisní část průmyslové budovy je určená k servisu a mytí zemědělských strojů a je vybavena jeřábovou dráhou s jeřábem o nosnosti 3,2 t. Několik sekčních vrat v zadní části haly umožňuje snadný průchod nadrozměrné techniky dovnitř servisní části budovy.
Součástí objektu je i zděný přístavek o rozměrech cca 26,25 x 4,4 m a výškou 5,1 m.

Ing. Blanka Dostálová

MONT­‑KOVO, spol. s r. o.
Břest 81, 768 23 Břest
tel.: 573 354 484, fax: 573 354 053
e­‑mail: obchod@montkovo.cz, www.montkovo.cz

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři