Termíny a témata ASIO webinářů na rok 2014

.

Termíny a témata ASIO webinářů na rok 2014

31.01.2014 - Využití dešťové vody v domácnosti
Popis webináře: Pro navrhování zařízení využívající srážkovou vodu v domácnosti je dobré znát několik zásad a mít znalosti potřebné k optimálnímu návrhu a volbě systému a zařízení. Je připravena norma zabývající se touto problematikou. Pro rok 2014 pak firma ASIO připravila několik novinek v této oblasti.


28.02.2014 - Objekty parkovacích ploch
- HDV, předčištění, odlučovače lehkých kapalin a zásak
Popis webináře: Další z webinářů o hospodaření se srážkovými vodami, na programu je zopakování zásad a pak představení nových poznatků AS-AKU FILTRU (zařízení na předčištění zasakovaných, vypouštěných nebo akumulovaných vod) a nových ekonomických blocích používaných k vytváření akumulačních prostor v podzemí.

28.03.2014 - Čistírny odpadních vod pro rodinné domy a menší obce - (decentrál) od vegetačních ČOV po membrány - návrh a realizace
Popis webináře: V rámci webináře budou představena řešení čištění odpadních vod jak pro individuální stavby, tak i pro skupiny staveb a malé obce. Dtto i pro skupiny čistíren a jejich dálkové řízení a ovládání.

25.04.2014 - Průmyslové ČOV, membránové technologie na odstranění uhlovodíků
Popis webináře: V roce 2013 byl dokončen projekt TAČR s tématikou odstraňování uhlovodíků, v jehož rámci byly zkoumány především technologie odstranění uhlovodíků z odpadních vod pomocí membrán. Tyto technologie jsou určeny především pro čištění odpadních vod z myček automobilů a průmyslových vod.


30.05.2014 - Objekty na stokových sítích - ČS a OK

Popis webináře: Odprezentována bude problematika čerpacích šachet (jejich navrhování a provoz) a odlehčovacích komor, včetně ekonomiky výstavby a dále i novinek pro rok 2014.


27.06.2014 - Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
– šedé vody – energie i voda + lapáky tuků – automat (AS-GW AQUALOOP, AS-SiCLARO, AS-FAKU)
Popis webináře: V duchu udržitelnosti tj. při snížení nákladů na vodu a teplo lze realizovat rekonstrukce a nové zdravotně technické instalace. Použitá voda představuje nemalý a využitelný zdroj energie. Další úspory je pak možno v souvislosti s vodou hledat i při její recyklaci nebo využití srážkové vody na splachování WC, apod. Nejekonomičtější je pak provedení  změny v době rekonstrukce nebo při realizaci nových staveb. Odprezentovány budou i nové výrobky v této oblasti – lapáky tuků se zvýšenou účinností, výměníky, zařízení na recyklaci vod.

25.07.2014 - Odstranění zápachu, odvodňování kalu
Popis webináře: Stále více se v budoucnosti budeme potkávat v souvislosti s čištěním vod i s problematikou zápachu a jeho řešením. Mezi nejúčinnější technologie pak patří systémy na principu fotokatalytické oxidace.

29.08.2014 Sinice, ochrana povrchových vod
Popis webináře: ASIO, má již značné zkušenosti s realizací opatření na ochranu vodních nádrží před trofizací cyanobakteriemi a je schopno tyto zkušenosti předávat a šířit dál.

26.09.2014 - Energie, OZE, šedé vody
Popis webináře: NEW je akronym pro nový přístup k čištění vod zohledňující minimalizaci spotřeby vody a její recyklaci, recyklaci nutrientů a energetickou stránku čištění odpadních vod – tj. jak úspory ve spotřebě, tak i získávání tepla a el. energie z odpadních vod.

31.10.2014 Desinfekce
Popis webináře: ASIO má řadu realizací v oblasti čištění odpadních vod z nemocnic a je to mimo jiné také tématika které se chce v budoucnosti podrobněji věnovat.

28.11.2014 - Úprava pitných vod
Popis webináře: Progresivní technologie při úpravě pitných vod.


12.12.2014 Nové výrobky a technologie pro rok 2015

Popis webináře: Bilancování roku 2014 – aneb co se povedlo výzkumu a vývoji připravit pro rok 2015. Nové výrobky, nové technologie.

Bližší informace k jednotlivým webinářům najdete na: http://www.asio.cz/cz/seminare. Přihlášky, dotazy prosím směřujte na plotenym@asio.cz, tel.: 724 768 192.

Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00.

Link pro vstup do virtuální místnosti (funkční bude cca 20 minut před zahájením): http://onif40.onif.biz/Room/330/asio-spol-s-ro.aspx

 

Fotogalerie

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři