Valbek - o krok napřed

Projektová a konzultační činnost je stále naším hlavním oborem, ale pouze vývoj nových nápadu a technologií posunuje naši hlavní činnost vpřed.Tyto nové směry jsou v současnosti trendem, který v budoucnu umožní lepší přípravu, realizaci a minimalizaci investic. Díky těmto novým zaměřením jsme o krok napřed před naší konkurencí a ukážeme vám, co umíme.

Valbek - o krok napřed

Dopravní model
• Zjištění vývoje dopravy na stávající silniční síti
• Zjištění změn v zatížení silniční sítě po realizaci dopravní stavby
• Zjištění změn v zatížení silniční sítě po změnách v organizaci dopravy (jednosměrnost, zkapacitnění).
• Dopravní model popisuje průměrné chování účastníků dopravy na větším celku.

1

Mikrosimulace
• Model chování řidičů na malém prostoru
• Přesnější a více vypovídající než kapacitní posudek, možno zahrnout specifika řešeného území.
• Názornější než výpočty a tabulky
• Možnost modelování změn s okamžitou vazbou na chování dopravního proudu – změna typu křižovatky, uzavírka úplná/částečná, změna signálního plánu
• Výstupem je videozáznam a průměrné časové zdržení s délkou fronty.

2

Správa silnicního majetku
• umožnění snadnějšího přístupu k informacím o majetku
• pomoc s rychlou reakcí na mimořádné události
• usnadnění rutinních servisních požadavků, plánování a rozhodování

 3 základní funkce:
Správa majetku | Řízení údržby | Plánování investic

Audit bezpečnosti pozemních komunikací
Předmětem auditu je projektová dokumentace nebo realizovaná stavba. Na síti TEN-T jsou audit i prohlídka povinné ze zákona. Cílem je zvýšení bezpečnosti pozemních komunikací. Za skupinu Valbek mají oprávnění:
Ing. Karel Dusbaba, Ing. Bohumil, Fišer, Ing. Miroslav Hanžl

3

Ekonomické posouzení
Cílem je porovnání nákladu na projekt a celospolečenských přínosů tohoto projektu v horizontu – let.
Výsledkem posudku je hodnocení záměru pomocí výnosového procenta. Hlavními přínosy dopravních staveb jsou úspory
pohonných hmot, úspory času, zvýšení bezpečnosti a externí přínosy z hlediska životního prostředí. Program pro zpracování posudku – HDM- a výpočetní aplikace EXNAD – licence k tomuto softwaru vlastníme.

Vizualizace 3D modely

Matchmoving
filmová technika umožnující vložení D počítacových modelů do videa skutečné oblasti ve správném měřítku a poloze.

4

Simulace růstu vegetace
• velmi přesná metoda určení vzhledu dané vegetace
• realistické 3D modelovaní a vizualizace různých ekosystémů v čase

 

5

OPENTRACK
Dopravní technologie a simulace železnicního provozu. Prináší návrhy v oblasti provozu, infrastruktury a jízdních rádu.

6

Posouzení kapacity križovatky
Overení, zda križovatka vyhoví stávající i budoucí dopravní záteži. Výsledkem posudku je jednoznacný záver, zda križovatka vyhoví ci ne. Výstupem je prumerné casové zdržení uživatelu komunikace a délka fronty.

VALBEK-EU, a.s.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
tel./fax: +420 485 103 336, +420 485 103 346
www.valbek.eu

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři