Fibertex - klíč ke zvýšení životnosti a odolnosti pohledových betonů

Pro výrazně kvalitnější zpracování pohledových betonových konstrukcí zejména v oblasti dopravních a vodohospodářských staveb doporučuje celosvětový výrobce netkaných textilií pro stavebnictví společnost Fibertex ­Nonwovens, a.s. speciální textilii Formtex®.

Fibertex - klíč ke zvýšení životnosti  a odolnosti pohledových betonů

Co je to Formtex®
Formtex® – Drenážní potah bednění s kontrolovanou propustností (CPF Liner) je netkaná textilie vyrobená z jemného polypropylenového vlákna. Textilie je na jedné straně tepelně upravena a plní funkci filtru, zatímco druhá bez tepelné úpravy funguje jako drenážní vrstva. Velikost pórů filtru je navržena tak, aby udržela cementové částice, ale nebránila průniku vody. Při betonování s použitím potahu Formtex® je v závislosti na složení betonové směsi a na výšce betonu odvedeno 0,5 - 3 l/m2 vody.

CO FORMTEX® OVLIVŇUJE?
1. Kvalitu a odolnost betonu
Poměr voda/cement (v/c) v betonu určuje pevnost, hustotu a tím dlouhodobou trvanlivost betonu. Snížením tohoto poměru se vytvoří hustší a odolnější povrch betonu, zpomalující pronikání např. minerálních látek a solí, oxidů, vlhkosti, oxidu uhličitého, čímž se výrazně prodlužuje životnost betonové konstrukce.
Pokud tyto agresivní prvky proniknou betonovým krytím, způsobí korozi betonové výztuže a poškodí betonovou konstrukci.

2. Optický vzhled betonu
Vzhledem ke schopnosti Formtexu® odvádět během vibrování vodu a vzduch z betonu dosáhneme po odbednění vizuálně lepšího a kompaktnějšího vzhledu pohledových betonů a to i u provzdušněných betonů používaných v oblasti dopravních a vodohospodářských staveb.

TESTY A ZKOUŠKY
Betonové konstrukce jsou navrhovány tak, aby vydržely daná zatížení, která se časem nemění, ale materiál ztrácí stárnutím svoje původní vlastnosti. Včasnými preventivními opatřeními lze velmi efektivně zabránit poškození betonových konstrukcí.
Všechna preventivní opatření zpomalují průnik agresivních elementů do betonu.
Vysoce alkalické prostředí čerstvého betonu vytváří okolo ocelové výztuže ochrannou vrstvu chemicky pasivních oxidů. Tato vrstva je udržována alkalickým prostředím a chrání ocelovou výztuž před korozí.

Nicméně, pasivní „vrstvu” může zničit:
1.    Kontakt chloridových iontů (Cl-) s pasivním „povlakem”
2.    Snížení pH hodnoty v pasivní oblasti

Kontaminace chloridy
Ke kontaminaci chloridy z posypových solí a/nebo z mořské vody dochází především difuzí, ale může ji způsobit i voda vnikající do betonu. Záporné ionty jsou schopné poničit pasivní vrstvu a tím zahájit proces koroze. Rychlost vnikání chloridů závisí na pórovitosti a propustnosti betonu.

Karbonatace
Ke karbonataci dochází v důsledku průniku oxidu uhličitého z venkovního vzduchu. Karbonatace začne na povrchu a rozšiřuje se do betonu. Rychlost průniku závisí na pórovitosti a propustnosti betonu. Karbonatace sníží koncentraci hydroxidových iontů (OH-), pH hodnota klesne pod 9 a tím se poškodí pasivní „povlak”.

Koroze
Jakmile dojde k narušení pasivního povlaku, přítomnost kyslíku a vody způsobí korozi oceli. Výsledek koroze (rez), má větší objem než původní ocel, čímž dojde k odrolení betonového krytí a zmenšený průměr drátu (prutu) sníží nosnost železobetonových prvků.

OBLASTI POUŽITÍ
Dopravní stavitelství:
mosty – opěrné stěny – tunely – propustky – ­prefabrikáty

Vodohospodářské stavby:
nádrže ČOV – nádrže na pitnou vodu – plavební komory – jezy – přehradní hráze

CERTIFIKACE
Výsledky použití textilie Formtex® jsou dostatečně dokumentovány. Zkušební protokoly od nezávislých testovacích institucí a dokumentace testů přímo ze staveb po celém světě jsou k dispozici na vyžádání.
Formtex® je vyráběn dle současných evropských technických předpisů a v souladu s ochranou životního prostředí.
Formtex® je certifikován u BBA (Velká Británie) a ETA (Dánsko). Textilie je vyrobena ze 100% polypropylenu, který při teplotě spalování vyšší než 600 °C uvolňuje pouze CO, CO2 a vodu.

REALIZACE
Jednou z posledních aplikací Formtexu® je náhrada palubkových prken instalovaných do bednění na železničním mostě v Táboře. U této stavby došlo k časové a tím i finanční úspoře. Realizační firma Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. aplikací drenážního potahu bednění Formtex® výrazně vylepšila fyzikální parametry betonového povrchu při téměř dokonalé optické kvalitě uloženého provzdušněného betonu bez vzduchových kaveren a s hrdostí mohla takto provedené dílo předat investorovi. Investor (SŽDC) tak získal dílo s delší životností.

VÝROBCE:
Fibertex Nonwovens, a.s.
Průmyslová 2179/20, 568 23 Svitavy
www.fibertex.com, www.formtex.dk

DISTRIBUCE:  
Výhradním distributorem materiálu
Formtex® pro ČR je společnost
JFP trade, spol. s r.o.
www.formtex.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři