Kosogass – 22 let zlepšování služeb zákazníkům

Topení plynem má pro uživatele řadu výhod. K nim patří například minimální nároky na obsluhu plynových zařízení, vysoká výhřevnost, čistota a také šetrnost k životnímu prostředí. Nelze se proto divit, že pro vytápění plynem se u nás rozhodlo téměř 1,5 milionu domácností.

Kosogass – 22 let zlepšování služeb zákazníkům

Firmou, která se za více než 22 let své činnosti na výstavbě plynovodů nejrůznějších tlaků a dimenzí po celém území ČR významnou měrou podílela, je říčanská společnost Kosogass-inženýring s. r. o.

Ta se zabývá výstavbou všech typů inženýrských sítí, především však plynovodů. Jedná se o plynovody kategorie B2 (40 – 100 bar, což je tranzitní systém v ČR), plynovody kategorie B1 (16 – 40 bar, regionální distribuční soustava, která přivádí plyn do regulačních stanic měst a obcí). Dále firma zajišťuje i výstavbu průmyslových plynovodů a rozvodů či rekonstrukce místních sítí v tlakové hladině do 4 barů prováděných z potrubí LPE. V případě požadavku investora firma provádí práce včetně zhotovení projektu, přípravy stavby, její realizace a uvedení zařízení do provozu.

V roce 2013 pracovníci společnosti realizovali náročné rekonstrukce VTL plynovodů DN 500 v úseku Záluží – TU 4/13, Struhařov – Jemniště a Horušice – Sulovice. Tyto rekonstruované úseky se nacházejí na plynovodech vybudovaných v šedesátých letech minulého století, kdy nároky na kvalitu nebyly to nejdůležitější. Rekonstrukce jsou prováděny po úsecích tak, aby nedošlo k odstávce odběratelů zemního plynu.

Hlavní příčinou nutné rekonstrukce jsou nekvalitní tovární izolace potrubí z této doby a její nepřilnavost k trubce s možností vniknutí vody mezi izolaci a ocelové potrubí, neprovedení podsypů a obsypů potrubí sypkými materiály – písky frakce 0 - 8 mm, aby nedošlo k mechanickému poškození izolace potrubí při pokládce (dno výkopu) a následném záhozu výkopu netříděnou zeminou s kameny, které proseknou izolaci a umožní vzniku koroze potrubí a tím samozřejmě dojde k zeslabení jeho stěny s následnou možností vzniku úniku přepravované látky.

V oblasti Loun byla realizována stavba VTL plynovodu DN 300 – jednalo se o vytěsnění VTL plynovodu ze zastavěné oblasti s napojením na novou RS pro město Louny.

Petr Sochůrek z firmy Kosogass k tomu dodává: „Vedle těchto velkých akcí jsme provedli i řadu rekonstrukcí místních plynovodů v Brandýse nad Labem, Berouně, Poděbradech či Kralupech nad Vltavou. Zároveň zajišťujeme nepřetržitou havarijní službu na plynovodech RWE v oblasti RC Votice a Liberec.

Těší mě také rostoucí zájem o naši novou technologii pro uzavírání potrubí – T.D.W. Stopple II. Tato technologie umožňuje uzavření vysokotlakých plynovodů a produktovodů za plného provozního přetlaku, a zachovat tak zásobování energií pro jednotlivé odběratele. Kosogass disponuje technologií T.D.W. v dimenzích DN 80 / 100 / 150 / 200 / 300 ANSI 600 (PN 100) a to v rozsahu dvou kusů od každé dimenze pro oboustranné uzavření potrubí s možností zhotovení bypassu.

Tato naše nákladná investice je plně využita a jen v letošním roce za období 01 – 08/2013 byly jejím prostřednictvím realizovány opravy (vlastní výkony) v hodnotě přes 12 mil. Kč.

Značné množství prostředků jsme investovali i do obnovy našeho strojního parku. Od společnosti Terramet jsme koupili 3 stroje JCB a to rýpadlo - nakladač řady 4CX, kolové rýpadlo JS 175 W a pásové rýpadlo JS 210. Pro obsluhu staveb jsme zakoupili i nákladní automobil Mercedes - Vario valník s hydraulickou rukou.“

„Všechny tyto investice byly realizovány s jediným cílem. Ještě lépe naplňovat potřeby našich zákazníků,“ dodává Petr Sochůrek.
Ivo Románek

KOSOGASS - inženýring s.r.o.
Říčanská 1754, 251 01 Říčany
tel.: 323 602 149, fax: 323 604 550
e-mail: kosogass@kosogass.cz, www.kosogass.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři