Češi modulovou výstavbu podporují, přesto se většina modulů vyváží

Jak vyplývá ze závěrů výzkumu zaměřeného na znalost modulových staveb u české populace a postojů k nim, až 60 % dotazovaných by dalo přednost modulové výstavbě před tradiční stavební technologií. Výzkum realizovala pro společnost Touax firma IPSOS s.r.o., největší agentura pro výzkum trhu a veřejného mínění v ČR.

Češi modulovou výstavbu podporují, přesto se většina modulů vyváží

Cílem výzkumu bylo na reprezentativním vzorku populace ČR zmapovat vztah k modulovým stavbám a zjistit, jak silné je povědomí o modulových stavbách obecně. Lze konstatovat, že výsledky šetření dosáhly v meziročním srovnání přibližně stejné úrovně. S typem modulové výstavby se v minulosti setkalo 67 % obyvatel ČR (oproti 65 % v roce 2012), přičemž nejvyšší povědomí o modulových stavbách je, stejně jako v loňském roce, mezi muži - modulové stavby zná 72 % dotázaných. Z hlediska regionu je pak výrazná 82% znalost mezi obyvateli Prahy. Co se týče uplatnění modulových staveb, přibližně 60 % dotazovaných deklaruje, že by ve svém okolí – například potřebuje-li obec novou školku nebo zaměstnavatel nové kanceláře – upřednostnilo modulovou stavbu před tradiční stavební technologií, pětina populace by tak učinila určitě. Přesto se více než 90 % u nás vyrobených modulů vyváží do zahraničí.

Poměrně mladé odvětví modulové architektury využívá modulové výstavby jako kvalitního, rychlého, variabilního a flexibilního řešení. Ve srovnání s konvenční výstavbou představuje pro investory řadu výhod, a i když se povědomí o využití modulů u nás již vytvořilo, jistá rezervovanost je stále patrná. Široké možnosti využití se nabízejí zejména ve zdravých oblastech české ekonomiky jako je maloobchod nebo průmysl. Z hlediska finančních úspor a flexibility je to pak masivnější rozšíření modulové výstavby ve státní správě, obce však často narážejí na omezení daná stavebními nároky státu. Celkově se v České republice podle kvalifikovaného odhadu společnosti Touax ročně prodá přibližně 2500 modulů za 360 milionů korun.

www.touax.cz

Fotogalerie

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři