Fasády součástí veletrhu Střechy Praha 2014

16. ročník největšího oborového veletrhu u nás i ve střední Evropě STŘECHY PRAHA proběhne 23. – 25. ledna 2014 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany. Souběžně se bude konat jubilejní 10. ročník veletrhu úspor energií SOLAR PRAHA a 2. ročník veletrhu ŘEMESLO PRAHA.

Fasády součástí veletrhu Střechy Praha 2014

Zvýrazněným tématem veletrhu budou střechy a fasády jako nejdůležitější součást stavby a zároveň vizitka domu. Střechy a fasády, resp. obvodové pláště budov mají dům nejen reprezentovat, ale i chránit. Proto existuje i řada společných funkčních požadavků jako jsou ochrana zdraví, ochrana proti hluku, mechanická odolnost, požární bezpečnost, úspory energií či estetické požadavky, které budou v rámci veletrhu řešeny. Kromě odborné veřejnosti, prováděcích firem a majitelů rodinných domů jsou cíleně zváni vlastníci a provozovatelé veřejných budov, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. V přípravě je dále Kulatý stůl na téma „střechy a fasády“, který proběhne první veletržní den po slavnostním zahájení s účastí odborníků, zástupců médií a akademiků.

Záštity veletrhům udělily významné instituce a organizace jako jsou například ČKAIT, ČVUT Praha Fakulta stavební, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR či Ministerstvo životního prostředí. Na přípravách doprovodných aktivit k veletrhům úzce spolupracují další odborné svazy, cechy a asociace.

První veletržní den proběhne jubilejní 15. ročník Konference Izolace 2014, která se bude věnovat problematice šikmých střešních plášťů.  „Dále připravujeme diskusní fóra a semináře k plochým a zeleným střechám a fasádám. Velmi zajímavé přednášky zazní od našeho partnera Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Tradičně budou moci návštěvníci využít hned několik bezplatných poradenských center pro dotazy z oblasti výstavby a rekonstrukcí domů, z oblasti úspor energií a možností využívání alternativních zdrojů v České republice,“ doplňuje Jitka Šefránková, ředitelka veletrhu.

Novinkou budou semináře určené pro vlastníky bytových domů, bytová družstva a vlastníky či provozovatele veřejných budov na téma Úspory energií v bytových domech aneb jak efektivně regenerovat bytový dům. Semináře připravuje pořadatel ve spolupráci se společností Dům plný úspor, jejíž služby jsou zaměřeny na všechny subjekty spravující a provozující budovy a bytové domy.

Jubilejní 10. ročník veletrhu úspor energií a obnovitelných zdrojů energie Solar Praha zahrne všechny alternativní zdroje energie jako jsou solární termika, fotovoltaika, větrné a malé vodní elektrárny, využití biomasy, tepelná čerpadla, tématem je i kogenerace a akumulace vyrobené energie. Garantem bezplatného poradenského centra pro oblast úspor energií a využívání alternativních zdrojů je společnost EkoWATT, hlavní partner veletrhu Solar Praha. Novinkou bude sekce Šetrná doprava, jejímž partnerem se stal internetový magazín HYBRID.CZ věnující se šetrné ekologické dopravě a hledání alternativ. HYBRID bude garantem poradenského centra Šetrná doprava, kde se zájemci dozví cenné rady z oblasti hybridů a elektromobilů, jaké jsou vůbec možnosti alternativních pohonů v ČR, jaká je nabídka vozů na CNG a s tím spojené otázky přestavby či pořízení nového vozu a další inspirativní informace.

Pokračovat bude veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků s názvem Řemeslo Praha, kde se chystá řada praktických ukázek a možností vyzkoušet si novinky v oblasti řemeslného nářadí, strojů a další techniky. Zpestřením bude jistě i módní přehlídka špičkového pracovního oblečení, obuvi a dalších ochranných pracovních pomůcek.

Veletržní program zaručuje, že si každý návštěvník zde najde to „své“, jak široká veřejnost, zástupci měst a obcí, vlastníci domů či bytů tak stavební odborná veřejnost -  projektanti, architekti, realizátoři a zástupci stavebních firem.

Více informací včetně přihláškových materiálů na veletrhy Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha je k dispozici na www.strechy-praha.cz.

Střechy Praha s.r.o.
Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13
tel.: +420 296 397 305
e-mail: strechy@strechy-praha.cz, www.strechy-praha.cz

Fotogalerie

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři