SVST - garant profesionality na trhu stínící techniky

Obecně stínicí techniku vidíme jako ochranu proti slunci nebo silnému přírodnímu světlu, ale také jako účinnou clonu, která nepřímo zabrání nežádoucímu přehřátí či ochlazení místnosti, a tím následně zaručuje v závislosti na ročním období úspornost buď chlazení nebo vytápění budov.

SVST - garant profesionality  na trhu stínící techniky

Rolety, markýzy a žaluzie se vyrábí v celé řadě variant, které dotvářejí celkový vzhled místnosti nebo budovy díky svému modernímu designu.

Naše redakce Stavebních a investorských novin nedávno navštívila Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) a měla možnost hovořit s výkonnou manažerkou Ing. Štěpánkou ­Lubinovou o novinkách, které sdružení připravuje pro letošní rok.

Kolik členů jste do současné doby zaregistrovali a co je cílem vašeho sdružení?

V současné době má naše sdružení 27 členů a jelikož jsou mezi členy i největší české výrobní firmy, reprezentujeme více než 60 % českého trhu ve stínicí technice.

Hlavními cíli našeho sdružení jsou zvyšování úrovně oboru stínicí techniky u nás (ovlivňováním legislativy, tvorbou kvalitních nezávislých odborných dokumentů) a zvyšování informovanosti o oboru a o přednostech stínicích výrobků (směrem k odborné i laické veřejnosti, studentům stavebních oborů a podobně). Za tímto účelem pracuje náš odborný tým na nezávislých odborných materiálech, jako jsou například Produktové listy, vytváříme stanoviska k normám či návrhy jejich změn, pořádáme přednášky pro odbornou veřejnost atd.

Zmínila jste Produktové listy. K čemu slouží a o čem informují?

Produktové listy jsou právě jedním ze zmiňovaných nezávislých odborných dokumentů. Jde o první ucelený přehled základních stínicích prvků u nás, určený zejména odborné veřejnosti, který kromě základních informací o účelu produktu, jeho rozdělení, technickém popisu, výkresové dokumentaci a o vlastnostech řešených normou obsahuje také vlastnosti, které norma nepožaduje nebo v ní nejsou uvedeny. Důležitá je u každého typu produktu také informace o jeho vlivu na energetickou náročnost budovy. Produktové listy by měly sloužit jako pracovní materiál pro projektanty či stavební firmy, jako skripta pro výuku na školách nebo jako soubor obecně platných zásad, podle kterých se mohou posuzovat například sporné reklamace.

Kterých norem se týká měření emisivity materiálů a co si pod tímto můžeme představit?

Jde o jednu z našich současných aktivit, kterými chceme zlepšit zastoupení výrobků stínicí techniky v současné legislativě. Prvním krokem je to, že jsme iniciovali vypracování metodiky zkoušení sálavých vlastností ­povrchů materiálů, z nichž se stínicí prvky vyrábějí, a zajištění následných zkoušek těchto vlastností. Výzkumná zpráva, která z těchto měření bude vypracována, poslouží jako podklad pro návrh změny normy ČSN 73 0540-3, který podáme ještě letos v létě.

Na tento krok poté navážeme měřeními energetické účinnosti stínicí techniky jako celku, tedy celého výrobku osazeného v reálné konstrukci obvodové stěny. S realizací tohoto kroku počítáme v roce 2014.

Hodně se mluví o „Nové Zelené úsporám“. Jaký důraz kladete na toto téma z pohledu vašeho sdružení?

Jakmile jsme se dozvěděli o tom, že bude projekt Zelená úsporám znovu otevřen, a to pod názvem Nová Zelená úsporám, obnovili jsme svá jednání se Státním fondem životního prostředí, která jsme před časem z důvodu jeho uzavření museli ukončit. Výsledky našeho březnového jednání jsou následující: první výzva, která bude zahájena 1. srpna 2013, se bude týkat výhradně rodinných domů, a to jednak jejich rekonstrukcí a jednak nové výstavby. Pokud jde o rekonstrukce, tam stínicí technika zařazena není, neboť výzva zahrnuje pouze dotaci na úspory související s náklady na vytápění, kde vliv stínicí techniky zatím není normativně podchycen.

Naproti tomu u nové výstavby, kde se výzva bude týkat výhradně domů pasivních nebo domů s velmi nízkou energetickou náročností, bude dotace řešena formou fixní dotace na objekt – objekt se tedy bude počítat jako celek. To znamená, že pokud v něm bude stínicí technika začleněna, může být dotace poskytnuta i na ni – záleží pouze na žadateli, které faktury předloží.
K této variantě nebude tedy ani nutné, aby stínicí prvky a jejich příslušenství (např. pohony) byly uvedeny v Seznamu výrobků a technologií, resp. výrobci v Seznamu výrobců.

Druhá výzva není zatím detailně specifikována, ale pravděpodobně nebude zahájena dříve než v roce 2014 a bude se týkat výhradně budov s veřejným využitím. V případě budov veřejného sektoru se nepočítá se zavedením seznamu odborných dodavatelů a ani výrobků s ohledem na pravidla zadávání veřejných zakázek. Budovy veřejného sektoru budou hodnoceny komplexně (obdobně jako v operačním programu Životní prostředí – bodové ohodnocení jednotlivých žádostí dle dosažených ekologických a ekonomických parametrů, výběr žádostí s nejvyšším počtem bodů – dle příslušné alokace). I zde tedy bude mít stínicí technika možnost stejného uplatnění s nárokem na dotaci, jako u nové výstavby rodinných domů v první etapě.

Na vámi pořádaném Dni stínicí techniky jste 16. května 2013 předávali několika společnostem certifikát „Ověřená firma v oboru stínicí techniky“ – ročník 2013. Komu může být přidělen, za jakých podmínek je možno jej získat a co je hlavním smyslem jeho přidělení pro firmy?

Certifikát „Ověřená firma v oboru stínicí techniky“ má svůj význam především pro zákazníky, a to zejména ve chvíli, kdy si vybírají dodavatele stínění. Tímto označením jim chceme ukázat firmy, které na českém trhu stínicí techniky reprezentují kvalitu a serióznost a které tedy stojí za to zvolit za své obchodní partnery.

Certifikát může být přidělen vždy na období jednoho roku, a to výhradně členským firmám SVST, neboť u těch máme k dispozici informace potřebné k posouzení firmy. Hlavními kritérii, která posuzujeme, jsou splnění legislativních předpisů pro stínicí výrobky zejména v oblasti kvality a bezpečnosti výrobků, seriózní přístup k zákazníkům v otázkách servisu a také serióznost v obchodním jednání a plnění finančních závazků. Přidělení certifikátu je provázeno oprávněním používat logo certifikátu (viz vyobrazení).
V zásadě to samozřejmě neznamená, že firma, která certifikát nevlastní, není seriózní nebo kvalitní. Nicméně u takové firmy si musí zákazník sám firmu posoudit a nést i riziko svého odhadu, zatímco u firem takto oceněných provedlo za případného zákazníka tento předvýběr SVST. Přehled těchto firem mohou zákazníci nalézt na webových stránkách www.svst.cz v sekci Certifikát ověřená firma.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
tel.: 241 405 258
e-mail: info@svst.cz, www.svst.cz

Fotogalerie

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři