„WICONA 2013“ - významný německý dodavatel aluminiových stavebních systémů

Společnost WICONA působí na českém trhu v oblasti dodávek aluminiových stavebních systémů od první poloviny devadesátých let minulého století. Od počátku se řadí mezi významné partnery českých a slovenských výrobců aluminiových produktů v oblasti výplní otvorů, fasád, protipožárních uzávěrů a dalších.

„WICONA 2013“ - významný německý dodavatel aluminiových  stavebních systémů

Vysoká technická úroveň produktů WICONA spolu s odborným servisem poskytovaným místním partnerům se zobrazily v řadě referenčních objektů se systémy WICONA po celé České republice. V letošním roce nastaly významné změny v organizaci i strategii společnosti. O těchto změnách jsme měli možnost v uplynulém období hovořit s obchodním a marketingovým manažerem společnosti Wicona, panem Ing. Jaromírem Veverkou.

Do jaké organizační struktury je značka ­WICONA začleněna?

Společnost WICONA patří do divize „Hydro stavební systémy“ norské společnosti HYDRO GROUP působící dnes v různých odvětvích spojených s bauxitem, primárními kovy a recyklací aluminia, de facto na většině kontinentů. Divize stavebních systémů je součástí skupiny „Hydro extrudované produkty“ a sdružuje vedle systémů WICONA další aluminiové systémy a to jednak francouzský TECHNAL a dále systémy DOMAL a ALUMAFEL přednostně používané na jihoevropských trzích.

Jaké jsou primární cíle Vaší společnosti?

Naše základní motto představuje filozofii společnosti:
„S naší projektovou podporou umožňujeme našim partnerům jak ve vývoji, tak ve výrobě úspěšný vývoj a realizaci energeticky efektivních budov a nákladově příznivých řešení“.

Naším cílem je pozitivní efekt kombinace možností jednoho z největších seskupení systémů s přísným vztahem ke zvyklostem místního trhu. Tímto řešením jsme schopni prostřednictvím lokálních týmů zvolit vhodnou značku z našeho portfolia systémů a adaptovat produkty a služby tak, aby plně vyhovovaly potřebám a požadavkům místních zákazníků a partnerů.

Co přinesou tyto změny zákazníkům v České republice?

V rámci změn ve struktuře společnosti, které by měly přinést ještě větší operativnost současně s optimalizací činností, je potěšitelná rostoucí role lokálního zastoupení WICONA v České republice.

V zásadě počátkem roku 2013 došlo ke dvěma významným krokům, posilujícím postavení zastoupení WICONA v České republice v rámci divize „Hydro stavební systémy“.

Obchodní aktivity prodejní oblasti „East South“ budou počínaje rokem 2013 řízeny z centrální kanceláře v Brně. Oblastním manažerem pro „East South“ byl jmenován pan Jan Stupka a v jeho kompetenci budou nově prodejní oblasti v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a dále také v Chorvatsku a Slovinsku.

Druhým krokem bylo posílení obchodních aktivit WICONA v České republice. Rozšíření prodejního týmu o nové spolupracovníky má jednoznačný cíl ve zvýšení operativnosti a zlepšení denního servisu místním zákazníkům. Nelze také pominout možnost českých výrobců zapojit se do mezinárodních projektů ve spolupráci s WICONOU, jak se zmíníme v dalších řádcích.

Jaké systémy bude ­WICONA nabízet zákazníkům na území ČR a SR?

Pro současné potřeby trhů nejen v České republice a na Slovensku má WICONA k dispozici ucelenou řadu moderních systémů pro okna, dveře, fasádní konstrukce, bezpečnostní konstrukce, posuvné systémy, stínicí solární systémy a řadu dalších.
Pro oblast komerčních staveb a projektů privátních investorů je k dispozici nový unikátní systém WICLINE evo ve stavebních sériích s hloubkou 65 a 75 mm. Systémy vyznačující se zlepšenou tepelně-technickou odolností až do hodnoty 0,8 W/m2K pro pevná zasklení mají řadu patentovaných prvků jako například rohová spojení nebo unifikovaný systém kování DPS (DirectPositioningSystem) se zjednodušenou instalací. Samozřejmostí je soulad s tzv. „vlídným vztahem k životnímu prostředí“ zcela v duchu filozofie společnosti, používání ze 100 % recyklovatelného aluminia nebo například skutečnost, že 68 % energie potřebné k výrobě WICONA profilů pochází z vodních elektráren.

Systémy WICTEC 50 a WICTEC 60 jsou koncepční řešení pro moderní současnou architekturu. Ať se jedná o design průmyslového objektu, kancelářskou budovu nebo fasádu pasivního domu – systémy WICTEC umožňují kreativní přístup se schopností nalézt řešení požadavků tepelně-technických, designových nebo požadavků na útlum prostupu světla nebo hluku. Vysoce flexibilní fasádní technologie jsou k dispozici pro plánování a výslednou realizaci objektu. Jen pro příklad, také fasádní systémy WICTEC 50 a WICTEC 60 umožní s malým dodatečným vybavením dosažení tepelné odolnosti 0,8 W/m2K.
Dalším příkladem inovativního přístupu ­WICONA je systém TEmotion – inteligentní fasádní koncept budoucnosti. Koncept fasády s integrovanými funkcemi aktivního samovytápění, chlazení a ventilace reaguje na vnější a vnitřní klimatické změny, a optimalizuje tak energetický efekt budovy. V kontrastu s konvenční fasádou šetří TEmotion cca 40-50 % primární energie používané pro vytápění, chlazení, ventilaci a osvětlení objektu.

Jsou systémy ­WICONA šetrné k životnímu prostředí? Jsou vhodné například i pro pasivní domy?

Aluminium je moderní materiál – lehký, pevný, snadno opracovatelný atd. Aluminiové konstrukce například dosahují pouze 1/3 hmotnosti ekvivalentní ocelové konstrukce.

Udržitelné náklady na stavbu, co nejvíce hospodárné využití budovy, šetření přírodních zdrojů, recyklovatelné materiály – to jsou základní atributy staveb budoucnosti. Mottem společnosti WICONA je „we care for it – be part of it“ neboli ve zkratce „pečujeme o to – jsme součástí“. V současnosti existuje ve stavební branži několik certifikátů, které zahrnují řadu kritérií zohledňujících zodpovědnost budovy k životnímu prostředí a jsou současně instrumentem budoucích investorů a nájemníků.

DGNB – tzv. německá rada pro udržitelné stavby integruje požadavky na plánování včetně ekonomických a ekologických faktorů. Hydro Stavební Systémy jsou zakládajícím členem DGNB.

Pasivní dům – požadavky na pasivní energetické zdroje a absenci aktivních systémů vytápění. Systémy WICLINE 75 evo plně splňují požadavky tepelně-technické hodnoty odolností ≤ 0,8 W/m2K.

Minergie Standart (Švýcarsko) – systém hodnocení/štítků Minergie-P pro okna pracuje s obdobnou hodnotou koeficientu prostupu tepla Uw = 0,8 W/m2K. Systém WICLINE 75 evo bylo prvním kovovým oknem, které obdrželo nejvyšší možnou klasifikaci a tedy štítek Minergie-P.

LEED a BREEAM – jsou dalšími certifikáty, které prosazují tzv. udržitelnost neboli zodpovědnost k životnímu prostředí pro celé budovy. Systémy posudků a ratingu designu udržitelných staveb zohledňují obdobné faktory kombinované například s důrazem na inovativní strategie, výběr materiálů nebo na primární využití regionálních možností.

Jakou další podporu nabízí WICONA při realizaci projektů?

Nedílnou součástí programu WICONA pro partnerské společnosti a zákazníky je podpora v tzv. předprodejní fázi projektu. Spolupracovníci společnosti s pomocí softwarových programů nabízejí širokou škálu podpory v rozličných fázích projektu, ať se jedná o hledání optimálních technických řešení nebo podporu při kalkulaci materiálových nákladů zvolených systémů WICONA. Ve své činnosti na podporu prodeje jde však WICONA ještě o stupeň dále. Zcela v duchu otevřené a vstřícné strategie vůči zákazníkům a partnerům nabízí WICONA například bez jakýchkoliv regionálních omezení přístup zákazníkům ke konkrétním poptávkám v rozličných teritoriích. Úspěšné realizace zajímavých projektů např. v Německu dodavatelskými firmami z Maďarska nebo zemí bývalé Jugoslávie potvrzují efektivnost modelu úzké spolupráce mezi dodavatelem systému a jeho zákazníkem. Nejen, že takto do určité míry vyrovnává WICONA výkyvy poptávky a nabídky v jednotlivých zemích, ale mimo jiné potvrzuje globální působení společnosti.

Oceňují tuto podporu i architekti?

Bezesporu ano. Úspěšná předprodejní činnost nachází odezvu v odborných kruzích. V Německu je udělována každý rok cena APA (Architect Partner Award) sdružením odborných kapacit architektů a projektantů. Není náhodou, že v roce 2012 obdržel pan Max Radt, vedoucí skupiny I-Projektů WICONA nejvyšší ocenění za podporu architektů a v letošním roce byla společnost WICONA oceněna jako „best company“ (nejlepší společnost) ve „fasádní sekci“. S potěšením lze konstatovat, že výše uvedené se týká věcně v současné době i projektů připravovaných společně českými odbornými dodavateli a projekční skupinou WICONA v sídle společnosti v Ulmu. V současné době realizované projekty jako např. River Garden Offices II a III v Praze potvrzují správnost nastolené cesty.

Za odpovědi a srdečné přijetí děkuje
Ivo Románek

www.wicona.cz , info@wicona.de

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři