Šachtové jímky – nádrže pro dešťové vody a vsakovací nádrže

Společnost EUROBETON MABA s.r.o. vyrábí od ledna 2012 velkoobjemové nádrže o průměrech DN 1500, DN 2000, DN 2500, které jsou určené pro akumulaci, retenci a případně i vsakování dešťových vod.

Šachtové jímky – nádrže pro dešťové vody a vsakovací nádrže

Své uplatnění nachází využití těchto nádrží především u nové výstavby rodinných domů. Zde lze nashromážděné dešťové vody využít pro některé činnosti v domácnosti a zejména k zavlažení zahrady.

U rozlehlých parkovišť, venkovních skladových ploch, nebo při sběru dešťových vod u developerských projektů se sestavují tyto nádrže do série. Jsou propojeny u dna do systému spojených nádob. První nádrž je však vybavena sedimentačním prostorem pro usazení písku i jemnějších kalových částic a případně má odtok vybaven nornou stěnou (či obdobně fungujícím zařízením) k zachycení plovoucích předmětů a ropných produktů. Takto je snížena rychlost zanášení a znečištění celého systému, koncentrací znečištění v první nádrži je dána možností znečištění sledovat a periodicky včas odstraňovat s využitím příslušné techniky či odborné fi rmy. V poslední šachtě bývá zabudováno regulační zařízení (např. vírový ventil) garantující regulovaný odtok dle požadavku vodoprávního úřadu či správce recipientu.

www.eurobeton.cz

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři