CAFM systémy pro správu majetku

V praxi se setkáváme s problémy majitelů či správců budov, pozemků, početných zařízení a dalšího majetku. Řešením pro řadu z těch nejpalčivějších je nasazení systému, který majetek pomůže evidovat a spravovat.

CAFM systémy pro správu majetku

A to jak z pohledu účetních, tak i geografických informací, z pohledu údržby, daní, bezpečnosti a dalších povinných agend vyžadovaných státem nebo nutných pro efektivní provozování daného majektu. V jednoduchých případech může takovouto evidenci zastat i prostá tabulka v Excelu, ale jakmile jde o vzájemné vazby a vztahy mezi objekty, o zapojení dalších subjektů (nájemci) nebo o potřebu plánovat a evidovat související služby jako například údržbu a opravy, je potřeba nasadit sofistikovanější systémy. Těmi jsou právě systémy označované jako FM nebo CAFM (Computer-Aided Facility Management).

Požadavky
CAFM systém dokáže propojit geografická, ekonomická, provozní data rozsáhlých objektů (budov, areálů, sítí) a přehledně tak evidovat a spravovat veškerý majetek do velkých grafických detailů: budovy, stavby, komunikace, infrastruktury, inženýrské sítě, oplocení apod. Souhrnné grafické informace pak mohou sloužit nejen samotnému majiteli či provozovateli, ale i pracovníkům v oblasti přípravy a realizace projektů, správcům a údržbářům veškerých zařízení, hasičům a bezpečnostním pracovníkům. Všechna data také mají svého správce, jehož povinností je se o tato data starat.

Řešení a přínosy
GIS/FM platforma Autodesk nabízí vysokou otevřenost a jednoduchou správu systému. Aplikace AutoCAD Map 3D a Infrastructure Map Server poskytují přímý přístup k datům potřebným pro plánování, návrh a správu veškeré infrastruktury. Umožňují vytvářet, spravovat a analyzovat data návrhů a majetku. Lze přímo načítat projekční podklady AutoCADu a dalších CAD aplikací.

Grafická a mapová data o majetku jsou dostupná i prostřednictvím webového klienta. Díky integraci dat z různých systémů lze velmi rychle připravit celkový přehled o stavu majetku včetně všech náležitých smluv, věcných břemen a dalších informací. Navíc všechny provedené změny jsou v systému zdokumentovány.

Při pronajímání prostor a ploch lze v systému rychle prověřit, vytvořit a zakreslit plány jednotlivých podlaží budov, zavést je do systému a napojit na účetní systém (např. SAP). Integrace těchto dat napomáhá v inventuře všech pronajímaných prostor a optimalizaci cen pronájmů.

Implementace systému CAFM přináší několikanásobnou úsporu času a pracovní síly – požadovaná data jsou dostupná rychleji a s nižším personálním úsilím. Zvýší se počet uživatelů, kteří mohou k informacím přistupovat a zvýší se jejich uživatelský komfort. Tito uživatelé vytvářejí zpětný tlak na kvalitu dat a celkově se tak zvyšuje hodnota investice původně vložená do dat (dokumentace majetku) či souvisejících agend. U větších implementací majitel ušetří na nákladech až desítky milionů korun – samotná implementace systému se tak zpravidla zaplatí do jednoho roku.

Systém umožňuje rovněž mobilní přístup pracovníků do systému, což dále zefektivňuje sběr i využívání geografických a majetkových dat. Vybrané podklady lze publikovat i na veřejné webové stránky, čímž se omezuje dotazování ze strany veřejnosti a dalších stran zúčastněných na probíhajících řízeních.

Kolektiv autorů:
Bc. Ladislav Pašek, Valbek, spol. s r.o.
Vladimír Michl, CAD Studio a.s.

Valbek, spol. s r. o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
tel.: +420 485 103 336, fax: +420 485 103 346
e-mail: info@valbek.cz, www.valbek.cz

Fotogalerie

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři