Správa silničního majetku

Problematika řešení správy silničního majetku je v současnosti akcentovaným tématem správců silniční sítě. Stávající systémy postihují jednotlivé činnosti prováděné nad silničním majetkem, ale jako zásadní nedostatek se jeví jejich vzájemná neprovázanost.

Správa silničního majetku

Dalším problémem je jejich vzájemná nekompatibilita daná rozdílnou použitou technologií. Jakékoliv zpracování hodnotících výstupů či analýz, které by podkladově vycházelo z těchto různých systémů, je tedy velmi pracné a časově náročné.

Právě integrace funkčně oddělených systémů a umožnění přístupu k informacím o majetku z různých zdrojů v rámci správcovské organizace je hlavním cílem správy silničního majetku. Propojení těchto informačních zdrojů pomáhá rychle reagovat na mimořádné události, usnadňuje rutinní servisní požadavky, plánovací a rozhodovací procesy. Systém správy silničního majetku pomáhá správcům silniční infrastruktury jednoduše sdílet informace mezi odděleními, různými systémy a uživateli. Překonává tím problémy s údržbou a integrací prostorových a bezpolohových dat, která mohou být takto distribuována napříč organizací silničního správce.

Jako velmi vhodný integrační nástroj se v praxi ukázal systém na bázi GIS serveru. Snadno lze propojit původně oddělené databáze různých systémů, jako jsou například systém hospodaření s vozovkou, systém hospodaření s mosty, silniční databanka, řízení údržby a plánování investic. Data z těchto systémů lze polohově zobrazit na přehledné mapě silniční sítě a dle různě nastavených dotazů nad těmito daty vytvářet prostorové reporty. Propojením s ERP systémem organizace a příslušným výpočtovým modelem lze snadno vyhodnocovat životní náklady spravovaných objektů. Většina dnes dostupných GIS serverů má zároveň také integrovaný webový server, který umožňuje mít tato data dostupná širokému spektru uživatelů s rozdílnou množinou povolených funkcí dle přidělených oprávnění. Využitím mobilní aplikace v kombinaci s GPS na tabletu či chytrém telefonu získá správce efektivní nástroj pro inventarizaci a online přenos dat z terénu přímo do systému a zároveň je možné pomocí navigace dovést pracovníka údržby přímo na souřadnice zaznamenaného problému.

Zavedením systému pro správu silničního majetku získá správcovská organizace efektivní integrační nástroj pro stávající systémy a zároveň umožní i zavedení dalších sofistikovaných systémů, jako je například systém pro hospodaření s vozovnou s využitím dat z měřících vozů. Převzetím dat z dokumentace skutečného provedení stavby po jejím dokončení a předání k provozu správcovské organizaci dojde k zavedení velmi přesných dat, která je potom snadné systémem správy silničního majetku udržovat.

Valbek, spol. s r. o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
tel.: +420 485 103 336, fax: +420 485 103 346
e-mail: info@valbek.cz, www.valbek.cz

Fotogalerie

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři