Komatsu představí na výstavě BAUMA v Mnichově řadu novinek

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny pan Ing. Peter Gero, ředitel společností Kuhn Bohemia a. s. a Kuhn Slovakia s. r. o.

Komatsu představí na výstavě BAUMA v Mnichově řadu novinek

Špičkové stroje a technika mají v moderním stavebnictví rozhodující vliv nejen na produktivitu, ale i kvalitu odvedených prací. Úroveň vybavenosti firmy pak v mnoha ohledech vypovídá o jejích schopnostech i možnostech plnit beze zbytku úkoly na těch nejnáročnějších stavbách, ať již v oblasti průmyslu, energetiky či dopravní infrastruktury.

Čelní místo mezi výrobci stavebních strojů zaujímá japonská společnost Komatsu. Ta disponuje uceleným sortimentem stavebních strojů, jako jsou minirýpadla, smykem řízené nakladače, kolová a pásová rýpadla, rýpadlo-nakladače, kolové nakladače, buldozery, grejdry, dempry ad.

Na českém a slovenském trhu je výhradním dovozcem těchto strojů společnost Kuhn ­Bohemia a. s. a Kuhn Slovakia s. r. o. O vývoji společností v posledních letech jsme měli možnost hovořit s jejich ředitelem panem Ing. Peterem Gerem.

Jak hodnotíte vývoj na trhu stavebních strojů v ČR a SR v posledních pěti letech?

Trh stavebních strojů se za posledních pět let zmenšil v ČR o téměř 60 %, na Slovensku o více než 70 %. Bohužel zvrat tohoto trendu z krátkodobého pohledu vzhledem k situaci ve stavebnictví nelze v nejbližších dvou letech očekávat.    

Jaký vliv má tato situace na hospodaření a chod Vaší společnosti?

Pokles prodeje nových strojů se samozřejmě odráží na hospodaření naší společnosti. Průběžně přijímáme opatření vedoucí ke zvyšování efektivity práce celé společnosti a snižování nákladů. Nevyhnuli jsme se ani zásahům v personální oblasti, ale všechna tato opatření jsou přijímána s ohledem na to, aby zákazník nepocítil jakékoliv zhoršení námi poskytovaných služeb. To vše samozřejmě klade větší nároky na naše zaměstnance, kterým bych chtěl tímto poděkovat.
Není však možné zapomínat na dlouhodobý rozvoj společnosti. I přes nepříznivý vývoj v posledních letech zahájíme letos i díky mateřské firmě KUHN výstavbu pobočky v Brně, probíhá i příprava výstavby pobočky v Praze.

Jak si v prodeji strojů Komatsu stojí Česká republika, porovnáme-li ji s jinými zeměmi na evropském trhu?

Podíl Komatsu na trhu stavebních strojů v České republice je vyšší než podíl Komatsu na trhu v celé Evropě. Před námi jsou země jako například Švýcarsko, kterého se pokles prodeje stavebních strojů téměř nedotkl.

Nemá špatná situace na evropském trhu dopad na inovativní úsilí Komatsu? Jakým směrem se případně tyto inovace ubírají?

Vzhledem k celosvětové působnosti společnosti Komatsu a jejímu postavení na trhu společnost pokračuje v inovacích své nabídky i přes nepříznivý vývoj evropského trhu. Inovace směřují do oblasti dané předpisy – například nové stupně emisních předpisů pro vznětové motory - a také obecně do oblastí, ve kterých je možné dále zefektivnit nasazení strojů. K těmto oblastem patří zjednodušování údržby, zvyšování efektivity využití stroje díky nižší spotřebě paliva, většímu komfortu posádky umožňujícímu jí odvádět vysoký výkon během celé pracovní doby, zvyšování bezpečnosti, zvyšování výkonu nebo většímu využívání informačních technologií a dat, které stroje dnes díky přenosu informací poskytují. Jedním z konkrétních příkladů je technologie pro omezení emisí vznětových motorů, vyvinutá kompletně společností Komatsu. Tato technologie umožňuje bezproblémové plnění emisních limitů, aniž by měla negativní důsledky pro zákazníka ve zvýšených nákladech na provoz stroje anebo v provozních omezeních během činnosti systému. Toto je navíc podpořeno programem Komatsu ­Care, v rámci kterého je zákazníkům poskytován po určitou dobu bezplatný servis a výměny filtru pevných částic jejich strojů s motory plnícími emisní předpisy EU Stupeň IIIB.     

Kde budou tyto novinky zájemcům o stroje Komatsu v nejbližší době představeny?

Nejbližší příležitostí zhlédnout výsledky vývoje strojů Komatsu bude návštěva expozice společnosti Komatsu na výstavě Bauma 2013 v Mnichově. Zde v hale B5 budou mít zájemci možnost zhlédnout poslední novinky v nabídce strojů Komatsu – představitele nových kolových nakladačů řady -7, rýpadel řady -10, nových dozerů a kloubových demprů. Na stánku Komatsu budou trvale přítomní pracovníci KUHN Bohemia a KUHN Slovakia připraveni podrobně seznámit případné zájemce s celou nabídkou strojů Komatsu.

Jaká bude Vaše strategie na Českém a Slovenském trhu pro nejbližší období dvou let?

Jak již bylo naznačeno, vedle snahy o co největší efektivitu naší činnosti pracujeme na zkvalitnění námi nabízených služeb. Zákazníci by měli výsledky naší práce pocítit ve zvýšení rychlosti a kvality naší práce. Zároveň rozšíříme využívání informací, které dnes stroje poskytují prostřednictvím systému přenosu informací Komtrax jak nám, tak i našim zákazníkům, pro zefektivnění nasazení strojů našich klientů. Chceme tak našim zákazníkům poskytnout konkurenční výhodu v jejich činnosti a to poskytnutím informací o efektivitě nasazení jejich strojů a zároveň i případnými doporučeními k efektivnějšímu nasazení jejich strojů. Naší snahou je nabídnout zákazníkovi kvalitní stroj, zabezpečený kvalitním zázemím a dalšími službami, abychom zákazníkovi umožnili díky nízkým celkovým nákladům na pořízení a provoz námi dodaných strojů dosahovat vysoké efektivity v jeho podnikání. Naším cílem je zákazník spokojený s našimi službami a úspěšný ve svém podnikání.   

Jaká opatření by dle Vašeho názoru pomohla oživení stavebního trhu v ČR?

Jednou z cest k oživení stavebního trhu by bylo zrychlení výstavby infrastruktury, které se výrazně zpomalilo. Toto je samozřejmě svázáno s celkovou hospodářskou situací státu, nicméně rychlejší rozvoj infrastruktury by mohl vedle přímého pozitivního vlivu na stavebnictví podpořit příchod investic do regionů, dnes obtížněji dostupných.  

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

KUHN Bohemia a.s.
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5
tel.: 251 613 264, 296 376 372, fax: 251 610 211
e-mail: komatsu@kuhnbohemia.cz, www.kuhnbohemia.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři