Vosková emulze HORSEMEN STONECARE - ekologická a jednoduše aplikovatelná

V roce 2011 byla uvedena na evropských trh vosková emulze bez rozpouštědel HORSEMEN STONECARE, určená k ochraně přírodního i umělého kamene.

Vosková emulze HORSEMEN STONECARE - ekologická a jednoduše aplikovatelná

Tento přípravek má neutrální vzhled, je hydrofobní a životnímu prostředí neškodný. Původní myšlenka byla vyvinout jednoduchý přípravek k ochraně náhrobních kamenů. Přípravek je proto velmi jednoduše aplikovatelný bez rizika při zpracování a jednoduše odstranitelný buď alkalickým čističem (mýdlo) nebo vysokotlakou vodou. Během testování se ukázalo, že vyvinutý přípravek vysoce překračuje zadání, a proto se od listopadu 2011 do května 2012 rozšířilo testování o následné druhy kamene nebo omítek:

Umělý vápenno-křemičitý kámen (Xella)
Savonský vápenec
Belgický modrák – tvrdý kámen
Bílý mramor (Carrara)
Hrubozrná vápenná omítka (Knauf)
Italské Stucco (Stoopen-Meus)
Pískovec od Cluny

Na všech uvedených materiálech byl proveden test na vznik a růst řas, byly vedle sebe zkoušeny vzorky bez povrchové úpravy a s povrchovou úpravou – nános 2x Horsemen StoneCare.

Pro testování byly použity různé řasové kultury s 100 ml BG11 (roztok) s naočkováním 5 ml řasové suspenze (0,5mg/ml Chlorella vulgarit, 0,5mg/ml Stichococcus Bacillaris, 0,5mg/ml Nostoc commune, 0,5mg/ml Trentepohlia albetina, 0,5mg/mlGleocapsa sp.)
Kultivováno během 30 dnů ( teplota cca 23°C, většinou mezi 21°C až 29°C)

Test vede k různě rychle rostoucím řasám (tak jako ve skutečnosti). K dosažení této skutečnosti bylo potřeba vytvořit odpovídající osvětlení , vlhké klima s pravidelním zvlhčováním a správně zvolenou teplotou. Test byl proveden za těchto podmínek: osvětlení  1750+250 LUX na vzorek, trubicové zářivky BIOLUX-LUMILUX OSRAM +UVB 351, cyklus 12 hodin světlo a 12 hodin tma, průměrná teplota 23°C, většinou se pohybovala mezi 21°C až 29°C. Relativní vlhkost vzduchu byla 80-95 %. Zvlhčování prostředí během 3 hodin denně roztokem BG11, který byl naočkován 100ml od každého typu řas. Zvlhčování začalo společně s cyklem svícení.

Pohled na zkušební sestavu
2,4,6 a 8 týdnech byl vizuálně posouzen růst řas a porovnán vzhled s původním vzorkem. Tady byla věnována pozornost i rychlosti růstu řas, pokud by byl růst řas pomalý, prodloužil by se čas potřebný k růstu řas.

Po ukončení testu se provedlo vyhodnocení a označení růstu řas na vzorcích podle následujícího klíče:
0= žádný viditelný vývoj řas
1=velmi slabý , místní vývoj řas
2=slabý vývoj řas(méně jak 10% plochy)
3=průměrný vývoj řas(méně jak 25% plochy)
4=hojný vývoj řas(méně jak 50% plochy)
5=podstatný vývoj řas(více jak 50% plochy)
5+ vývoj řas přes celou plochu vzorku

Výplach: Během první fáze testu došlo k odumření řas v systému po několika dnech. Velmi pravděpodobně došlo k smytí přípravku z plochy vzorků a tím se přípravek dostal do systému a došlo k odumření řas. Po první fázi byly všechny vzorky opláchnuty demineralizovanou vodou a začal nový test.

Jako příklad jsem vybral vzorek „Italské Stucco“

1


Na fotografiích jsou zaznamenány pouze důležité změny ve stavu, na hodnotící tabulce jsou uvedeny hodnoty po dvou týdnech.

2


Z uvedené fotografie a tabulky je patrný vývoj a růst řas na neošetřených plochách je vznik a růst řas velmi malý či nepatrný. Tento zrychlený test odpovídá reálným podmínkám během 3-5 let a při tomto testu platí obecně, že bývá ukončen většinou po osmi týdnech. Na přání dodavatelů vzorků jsme u vybraných vzorků test nechali proběhnout až do třicátého druhého týdne. Vlastnosti tohoto vynikajícího výrobku byly překvapením pro všechny zúčastněné při testování.

Celý test provedla laboratoř CSTC-WTCB, která je zaměřena na stavební výrobu a atest v německé a anglickém jazyku je k dispozici na www.acolor.cz

Za Avalo bvba a CaryaWood s.r.o.
Pavel Kašpar

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři