Doplňkové prvky štěrbinových žlabů

Již v 90. letech minulého století zavedla společnost CS-BETON s. r. o. na tuzemský stavební trh používání prvků štěrbinových žlabů. První použití tohoto systému liniového odvodnění byla realizace čerpací stanice PETRA v Praze.

Doplňkové prvky štěrbinových žlabů

Od této doby se postupem času staly štěrbinové žlaby nedílnou součástí při řešení liniového odvodnění letištních ploch, silničních tunelů, vozovek komunikací, zpevněných krajnic, dopravních ploch, parkovišť a dalších inženýrských staveb.

Za těchto téměř 20 let společnost CS-BETON s. r. o. vždy kladla důraz na kvalitu jednotlivých prvků, a to jak z hlediska konstrukce, návrhu i výroby. Proto mají jednotlivé díly štěrbinového odvodňovacího systému nejenom vysokou estetickou hodnotu, ale především vyhovují vysokým nárokům na ně kladeným. Toho je dosaženo především jedinečnými výrobními postupy a používáním nejkvalitnějších surovin. Prefabrikáty jsou vyráběny z vysokopevnostního provzdušňovaného betonu třídy C45/55 pro agresivní prostředí XF4. Jako velmi vhodná příměs do betonu se osvědčil amorfní oxid křemičitý (obchodní název mikrosilika), který zvyšuje odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům a účinkům mrazu. Dokonalé složení betonové směsi pak zaručuje vysokou pevnost v tlaku a nízkou nasákavost. Samozřejmostí je odolnost proti průsaku vody a ropných látek, které je dosaženo pomocí průmyslově chráněného dvouprstencového spoje AQUAFEST.

Na základě požadavků a náročnosti velkého množství staveb vyvinula firma CS-BETON s. r. o. mnoho doplňkových prvků, které zvýšily celkovou variabilitu celého systému štěrbinových žlabů. Mezi tyto doplňkové prvky řadíme délkově upravené základní kusy (zkrácené), speciální tunelové obrubníky, štěrbinové trouby s přechodovým obrubníkem, štěrbinové trouby se zkosenými čely, štěrbinové trouby obloukové, vyměnitelné kusy, bezpečnostní protipožární uzávěr, štěrbinové trouby pro odvodnění tramvajového tělesa a v neposlední řadě prvky s atypicky řešenými vtoky a výtoky.

S ohledem na zvýšené požadavky požární bezpečnosti tunelových staveb byl vyvinut Bezpečnostní protipožární uzávěr (obr. vpravo). Na vývoji se se společností CS-BETON s. r. o. podíleli přední odborníci na požární bezpečnost, jako projektanti podzemních staveb a Požární výzkumný ústav - PAVUS. Protipožární uzávěr plní především zhášecí funkci v linii jednotlivých žlabů, a zabraňuje tak šíření požáru, který vznikl hořením směsi ropných látek a vody. Usnadňuje tak zásah hasičských sborů při havárii v tunelu. V dnešní době je již standardem při řešení odvodnění silničních tunelů a přispívá k zamezení možnosti šíření požáru.

V případě výskytu vážné poruchy na některém kusu štěrbinového žlabu musí být celý tento poškozený prvek vyměněn za nový. Z důvodu zámků štěrbinových trub byla výměna jednoho kusu z celé sestavy dost náročný úkol. Proto společnost CS-BETON s. r. o. vyvinula tzv. vyměnitelnou štěrbinovou troubu (obr. dole). Tento prvek se skládá z pěti prefabrikátů, které dohromady tvoří jednoduchou skládačku, která je svými vlastnostmi shodná s běžnou štěrbinovou troubou. Výměna je velice snadná a veškeré práce probíhají v rámci jednoho prvku. Délková variabilita středního dílu umožňuje výměnu nejen základních, ale i atypicky zkrácených žlabů. Vyměnitelná štěrbinová trouba je vyráběna pro většinu běžně používaných profilů a to i ve variantách s obrubníkem. Prvek nachází své uplatnění nejen při výměnách poškozených kusů, ale i při etapovitosti stavby, kdy je třeba propojit jednotlivé stavební úseky (např. stavba tunelového komplexu Blanka).

Pomocí štěrbinové trouby obloukové (obr. nahoře) je možno vyřešit umístění štěrbinového žlabu v místech směrových oblouků komunikací, nebo odvodnění zastávek městské hromadné dopravy vedením štěrbinového žlabu u nástupních hran. Oblouková štěrbinová trouba je vyráběna v rozmezí 7° – 45°, čímž lze dosáhnout požadovaného odklonu osy odvodnění.

Systém štěrbinových žlabů je velmi flexibilní způsob odvodnění zpevněných ploch s vysokou efektivitou, nízkými pořizovacími a provozními náklady. Bezpečně uspokojí veškeré nároky projektantů a investorů. Navíc se neustále zdokonaluje kvalita betonových směsí, což prodlužuje jejich životnost a odolnost proti agresivnímu prostředí v řádech desítek let.

CS-BETON s. r. o.
Velké Žernoseky 184, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 747 283-4, fax: +420 416 747 179
e-mail: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři