Vodotěsné podstřešení šikmých střech - zkušenosti, praxe, realita - puren gmbh

Šikmé střechy obvykle realizujeme jako dvouplášťové konstrukce s větranou mezerou nad tepelnou izolací - pod krytinou. Všeobecně je známé a v praxi ověřené, že dochází pod krytinou ke kondenzaci vzduchu a u skládaných krytin k zafoukávání prachového sněhu a zatékání deštěm hnaným větrem.

Vodotěsné podstřešení šikmých střech - zkušenosti, praxe, realita - puren gmbh

Šikmé střechy obvykle realizujeme jako dvouplášťové konstrukce s větranou mezerou nad tepelnou izolací - pod krytinou. Všeobecně je známé a v praxi ověřené, že dochází pod krytinou ke kondenzaci vzduchu a u skládaných krytin k zafoukávání prachového sněhu a zatékání deštěm hnaným větrem. Tato vlhkost se nesmí dostat do tepelných izolací z minerálních vln, které jsou nasákavé a vlivem vlhkosti se u nich výrazně zhoršují tepelně izolační vlastnosti. Z tohoto důvodu byly zavedeny do praxe tzv. pojistné hydroizolace (dodatečná hydroizolační vrstva - DHV), které umožňují prostup vlhkosti z interiéru do exteriéru a neumožňují prostup vnější vlhkosti do tepelné izolace.

Výrobce tepelně izolačních desek puren PIR vyrábí  izolační desku, která splňuje nejvyšší požadavky na vodotěsné podstřeší DVH 3. stupně, třída B pod označením SPODNÍ STŘECHA.

Pro dosažení DHV 3. stupně třída A pásy vedeme pod kontralatí, ve spojích je lepíme  za studena nebo za tepla a  kontralatě podtěsňujeme páskou nebo těsnicí samonapěňovací hmotou.
Pro dosažení DHV 3. stupně třída B pásy vedeme pod kontralatí, ve spojích je lepíme  za studena nebo za tepla a  kontralatě přelepujeme  pásem o šířce 300 mm.
Flexibilita membrány umožňuje řešit vodotěsné napojení detailů.

1


Je třeba si uvědomit, že funkčnost a bezpečnost pojistných hydroizolací je závislá na jejich stupni vodotěsnosti, sklonu střechy pod bezpečným sklonem krytiny, zvýšenými požadavky na těsnost a hlavně správnou proveditelností.

Aplikace komprimovaných minerálních izolací a stříkaných polyuretanových pěn mezi krokve pod pojistnou hydroizolací způsobuje vytláčení pojistné hydroizolace do větrané mezery (zmenšují větraný průřez) a navádění vody ke kontralatím. Pokud nejsou kontralatě podtěsněny, dochází zde k zatékání do střešní konstrukce.
Tímto problémem netrpí tvrdé polyuretanové izolace aplikované v nadkrokevním zateplení s tvrdým a rovným povrchem.

Dvouvrstvá monolitická difúzně otevřená membrána s polyuretanovým povrchem integrovaná na PIR izolační desce.
Tepelná vodivost λD = 0,023 W/mK
Spoj na P+D
Oboustranný hliník tl. 0,05 mm
Pevnost v tlaku 100 kPa
Horní strana s integrovanou membránou
Vodotěsnost W1
Rozměr 2400 x 1020 mm
Tloušťka 80 - 180 mm
REI  30 min

Zpracoval: Ing.Luděk Kovář
www.puren.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři