Problémům se sněhem se dnes můžete Vy i Vaše střecha s úspěchem vyhnout !

Sníh je pro konstrukci střechy a prvky v ní umístěné odvěkým nepřítelem. Zejména v okamžiku, kdy ho napadne velké množství a na střeše vytvoří silnou vrstvu, může střechu velmi vážně poškodit.

Problémům se sněhem se dnes můžete Vy i Vaše střecha s úspěchem vyhnout !

Je proto velmi důležité přihlédnout při navrhování střech k tomu, zda-li je dům umístěn například v podhorské oblasti nebo v nížinách s menším výskytem srážek popřípadě vyšší průměrnou zimní teplotou.

Tomuto faktu by měl odpovídat nejen návrh podstřešní konstrukce, která by měla být v podhorských a horských oblastech zesílena, ale také volba sklonu střechy, materiálu pro její pokrytí i střešních doplňků.

Není jistě náhodou, když na horách vidíme horské chaty pokryté plechem se značným sklonem  střechy a v nížinách buď střechy ploché, nebo šikmé s běžným sklonem a skládanou krytinou.

Obecně pro sníh na střeše platí: Čím jednoduší tvar střechy a méně konstrukcí či prvků v ní umístěných, tím snazší je cesta sněhu pryč z jejího povrchu a snižuje se riziko jejího poškození. Všimněme si v zimě například, jak na střechách plných arkýřů, komínů umístěných blízko úžlabí v kombinaci s dalšími prvky jako jsou střešní okna či prostupové tašky, se zde sníh hromadí a při jeho odtávání tak může snadno dojít k zatečení přes horní okraj méně dotaženého oplechování komínů.

Samostatnou kapitolou je možnost poškození střešní krytiny či dalších prvků střešního systému pohybem masy sněhu při jeho tání. Při sesuvu sněhu mohou být rozlámány tašky v úžlabí i v ploše střechy, váhou sněhu jsou velmi často poškozeny okapy, kdy dojde k jejich průhybu a narušení spádu odvodnění.

1

Důležitou roli v tomto ohledu sehrávají sněhové zachytávače, které by měly být ve střeše umístěny. Tímto tématem se zabývá i norma  ČSN 731901, která mimo jiné zdůrazňuje, že střecha musí být chráněna proti sesuvu či pádu sněhu tam, kde by mohly být poškozeny či jinak narušeny veškeré níže položené stavební konstrukce nebo ohroženy komunikace, po nichž je veden provoz automobilů či se po nich pohybují chodci.

Sněhové zachytávače má proto ve svých střešních systémech zařazena většina renomovaných výrobců či dovozců střešních krytin a jejich rozmístění a počet by měl obsahovat každý správný projektový návrh střechy.

Protisněhové opatření ve střeše mohou tvořit protisněhové prvky (různé typy háků či tašek), liniová opatření umístěná nad úrovní okapu popřípadě v celé ploše střechy jako jsou trubky či mřížkové zachytávače, případně kombinace obou opatření.

V případě funkčních sněhových opatření sníh na střeše pomalu odtává, snižuje se jeho vrstva a výrazně se zmenšuje riziko poškození jednotlivých součástí střešního systému. Sníh má samozřejmě také tepelně izolační schopnosti, což znamená i zlepšení tepelné pohody v podkroví umístěných místnostech.

2

Uvažujete-li proto o rekonstrukci střechy či výstavbě nového rodinného domu nezapomeňte, že problémům se sněhem se dnes můžete Vy i Vaše střecha včas s úspěchem vyhnout.

Ivo Románek

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři