Novou trasu metra si přišlo prohlédnout 17 500 návštěvníků

Lidé už se nemohou dočkat prodloužení linky A pražského metra z Dejvické do Motola. Potvrdila to vysoká účast na sobotním dni otevřených dveří, který poprvé veřejně představil podstatnou část nově budovaných traťových tunelů a stanic.

Novou trasu metra si přišlo prohlédnout 17 500 návštěvníků

Prohlídková trasa o celkové délce 3 000 metrů vedla z budoucí stanice metra Veleslavín ke staveništi na Vypichu, zahrnovala tedy také další novou stanici Petřiny. Do podzemí se za celý den vydalo na 17 500 návštěvníků. Čestnými hosty akce byli primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Milan Křístek a generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát.

„Metro je páteří, na niž navazují povrchové linky pražské městské hromadné dopravy, a prodloužení metra A z Dejvic do Motola zkvalitní dopravní obsluhu zejména v oblasti Prahy 6 a nemocničních areálů v Motole. Nabídne desetitisícům Pražanů rychlejší a příjemnější cestování do práce, do škol i za zábavou, a tak je zcela pochopitelné, že se lidé nemohou dočkat, až bude metro na nové trase jezdit, a zajímají se o to, jak stavba postupuje,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Prodloužení „áčka“ až do Motola, jehož část si dnes mohou Pražané prohlédnout, bude mít významný dopad na zlepšení dopravy a životního prostředí v celém městě. Zlepší se nejen dopravní dostupnost severozápadu Prahy, ale sníží se i dopad výfukových emisí z dopravy na ovzduší. Věříme, že skutečně dojde k omezení automobilové dopravy. Pro ucelenější představu uvádím, že jedna souprava nového metra odveze až 1 400 osob, zatímco jeden automobil maximálně pět,“ řekl ředitel DPP Milan Křístek.

„Stavba pokračuje podle harmonogramu, v některých částech jsme v mírném předstihu. První cestující se metrem do Motola svezou na podzim příštího roku. Každá trasa metra přináší řadu novinek a technických inovací. Na této trase to byly razicí štíty, které umožnily rychlou a bezpečnou ražbu v komplikovaných a neustále se měnících geologických formacích,“ řekl generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát.

Jednokolejné traťové tunely vybudovali raziči Metrostavu pomocí technologie TBM-EPB reprezentované plnoprofilovými razicími štíty Adéla a Tonda. Oba během své pouti z montážní jámy na Vypichu do Dejvic překonaly obdivuhodných 4 177 metrů. Tondovi trvalo proražení levého traťového tunelu 596 dní, Adéla se vypořádala s pravým traťovým tunelem za pouhých 503 dní.

Díky příznivým geologickým podmínkám, velkému nasazení razičů a vhodně vyřešené logistice byl projekt dokončen s předstihem oproti původnímu harmonogramu. Razicí štíty si celkově odbyly 12 prorážek, z toho osm do nových ražených stanic a čtyři do otevřených stavebních jam. Ražbu zakončila v závěru listopadu loňského roku exkluzivní dvojitá prorážka do současné koncové stanice linky A Dejvická.

Kromě sobotního dne otevřených dveří se v souvislosti s dokončováním nové trasy pražského metra koná již od začátku ledna výstava fotografií z průběhu výstavby. Trojice fotografů - Josef Husák, Jiří Junek a Jan Tatár - zachytila zajímavé momenty z každodenního života stavbařů na této důležité dopravní stavbě. Celkem 26 téměř třímetrových obrazů bude až do konce března vystaveno na čtyřech místech přímo v ulicích Prahy - na Evropské třídě, Vypichu, Petřinách a Veleslavíně.

Nový úsek jedné z nejvytíženějších podzemních drah na světě v přepočtu na počet obyvatel povede ze stanice Dejvická do stanice Motol a bude dokončen koncem příštího roku. Linka A bude mít čtyři nové stanice – Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol (definitivní názvy budou zřejmě Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol). Po uvedení do provozu projede jízdní souprava z Dejvické do Motola za 7,5 minuty. Projekt nese název „Prodloužení metra V. A (Dejvická – Motol)“ a realizuje ho sdružení předních stavebních společností Metrostav – Hochtief.

www.metrostav.cz

Fotogalerie

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři