HP trend, s.r.o. – dlouholetá zkušenost, kvalita, sortiment, inovace

Společnost HP trend, s. r. o. se sídlem v Ludgeřovicích u Ostravy vznikla v první polovině devadesátých let. V současné době zaměstnává 110 zaměstnanců a patří mezi největší výrobce potrubních systémů z plastů pro rozvody teplé a studené vody, podlahového topení a tlakového vzduchu v České republice.

HP trend, s.r.o. – dlouholetá zkušenost, kvalita, sortiment, inovace

Část výrobní technologie je využívána na výrobu technických výlisků. Součástí firmy je špičkově vybavená nástrojárna pro výrobu vstřikovacích forem.

Komplexní nabídka výrobního programu
Hlavní výroba je situována ve vlast­ním areálu společnosti v Ludgeřovicích na Vrablovecké ulici, kde je rovněž prodejní velkosklad. V současné době firma HP trend vyrábí nejširší sortiment tvarovek v tlakové řadě PN20. Plastové trubky jsou vyráběny v tlakových řadách PN10, PN16, PN20 a v rozměrech o průměru 16-110 mm z materiálu PPR typ3.
Celý výrobní program uceluje výroba několika typů polyfúzních svářeček určených ke komfortnímu svařování (spojování) potrubního systému.

Velkoobchod-export
Všechny výrobky jsou vyráběny v souladu s mezinárodními standardy z propylenu typ3. V současné době je firma držitelem zahraničních certifikátů pro potrubní systémy z plastů od všech certifikačních orgánů zemí, kam exportuje: Slovensko, Polsko, Rusko, Bělorusko, Bulharsko, Ukrajina, Řecko, Itálie, Litva atd.
HP TREND POLSKA je sesterská velkoobchodní firma v Ratiboři.

Kvalita
Společnost HP trend je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 i certifikátů výrobkových, např. dle norem ISO 15874, ISO 12201 atd. Tyto a jiné certifikáty jsou zárukou nejvyšší možné kvality všech námi vyráběných produktů.
Všechny zpracovávané ­materiály­ pro výrobu potrubního systému jsou podrobeny hygienickým atestům pro
styk s pitnou vodou.

Vlastní vývoj a laboratorní zkoušení
Společnost založila vlastní vývojové a konstrukční pracoviště, kde vznikají návrhy nových výrobků, výkresová dokumentace výrobků a forem, nové návrhy užití progresivnějších materiálů, návrhy patentů a průmyslových vzorů. Mimo tyto činnosti provádí firma HP trend poradenskou činnost v oboru zpracování plastů a zavádění nových technologií vč. aplikace nanotechnologií.
Společnost je vybavena vlastní laboratoří, s kterou intenzivně spolupracuje na vývoji nových výrobků a zkoušení stávajících výrobků vč. nakupovaných materiálů v rámci vstupní, mezioperační i výstupní kontroly.


EVROPSKÁ NOVINKA VE VODOVODNÍCH SYSTÉMECH PPR FIRMY HP TREND

NANO TECHNOLOGIE – PRO ÚČINNÝ BOJ S MIKROORGANISMY
Je známo, že se ve vodoinstalační technice využívají plastové rozvody, jejichž výhodou je, že vynikají chemickou netečností vůči teplé i studené pitné vodě, nekorodují a na jejich funkčních plochách se nevytvářejí krusty.
Trubky pro plastové rozvody se snadno opracovávají, přičemž rozvody z nich vyrobené vynikají nízkou hmotností. Jednotlivé díly plastových rozvodů se spojují polyfúzním svařováním nebo za pomocí závitových přechodek, což velmi urychluje a ulehčuje montáže vodoinstalací.

Zdraví je nejcennější
V současné době je jen obtížně řešitelné množení mikrobů, kterými může být pitná voda kontaminována, ať již přímo zdrojem pitné vody, případně vlivem dlouhodobé odstávky vody v nepoužívaných větvích (úseky plastového potrubí, bez výpustního zařízení) rozvodů. Nejvíce používaným postupem redukce je tzv. krátkodobý předehřev média (vody) v rozvodech na vysokou teplotu.
Bakterie, konkrétně Legionelly, jsou běžně rozšířeny jak v přírodním vodním prostředí, tak v umělých systémech, jako je rozvodná síť pitné vody, a ve všech zařízeních na tento zdroj napojených nebo při své funkci a účelu použití na distribuční síť pitné vody navazující.
V nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních mohou představovat zdravotní riziko s ohledem na přítomnost Legionell a jiných mikroorganismů nejen vodovodní systémy (jejich výtokové konce – baterie, sprchy), ale i jiná zařízení a přístroje na síť napojené, a nebo ji alespoň využívající jako zdroje vody – zvlhčovače, fontány, inhalátory, lékařské přístroje diagnostické či terapeutické, v zubních ordinacích vrtačky a další zařízení, generující aerosoly. Totéž platí i o domácnostech, hotelích, sportovních či plaveckých areálech, obchodních centrech a institucích s klimatizací či jinými technickými zařízeními.

NANO SYSTÉM HP TREND
- ZANEDBATELNĚ VYŠŠÍ INVESTICE
- OBROVSKÁ PŘIDANÁ HODNOTA
- ZDRAVÍ

Naše patentové řešení = HP NANO AG = NANO TRUBKY
Naše řešení spočívá v omezení množení a úplné redukci bakterií v potrubním systému pomocí aplikace ­NANO částic obsažených ve stěnách trubky. NANO aditivium je obohaceno částicemi stříbra, za pomocí kterých ničí bakterie a mikroorganismy svojí strukturou a reaktivitou. Antibakteriální účinek aditiva je trvalý, závislý na primárním dávkování aditiva.

Kde se bakterie v rozvodech vody berou?
Bakterie, např. Legionella, se vyskytují především jako saprofytické druhy v přirozených vodách. Jsou přítomné jak ve vodách povrchových, tak i průmyslových. Protože jsou tyto bakterie odolné vůči chloru v koncentracích používaných pro dezinfekci pitné vody, nedaří se jejich odstranění při běžné dezinfekci při úpravě pitné vody a procházejí do potrubní sítě, z ní do domovních rozvodů, kde se pak mohou v teplé vodě množit a kolonizovat, a potom vyskytovat v celém systému zásobování objektu teplou vodou.

Kterých budov resp. rozvodů se problém může týkat?
Problém s kvalitou vody se týká v podstatě všech rozvodů, kde se pitná voda rozvádí a hrozí dlouhodobější stání vody ve větvích rozvodů, což je ideální prostředí pro množení bakterií.
Problém s prokazováním úrovně kvality vody se především týká hotelů, nemocnic, obytných komplexů, sportovních či plaveckých areálů, obchodních center s klimatizací, škol, školek, jeslí apod. Tato zařízení mají legislativní povinnost kvalitu vody kontinuálně sledovat, vyhodnocovat a případně přijímat nápravná opatření.

Jakým způsobem likvidace bakterií probíhá?
Trubky i tvarovky jsou obohaceny NANO aditivem obsahujícím antimikrobiálně účinnou složku vč. pomocné NANO látky, která řídí modelaci účinku antimikrobiálně účinné složky. Tato antimikrobiálně účinná látka je na bázi kovových solí a metalo-organických sloučenin resp. stříbra, soli stříbra a stříbro-organických sloučenin, pomocí kterých ničí bakterie a mikroorganismy svojí strukturou a reaktivitou. Antibakteriální účinek aditiva je trvalý.

Kolik trubek je k požadovanému efektu redukce zapotřebí?
Naše společnost doporučuje vždy provedení kompletního systému trubek NANO, neboť nelze předpokládat, kde se bakterie v rozvodech objeví. V podstatě se největší rizika jeví v místech rozvodů, kde jsou delší dobu nepoužívané větve rozvodů. Bakterie se začínají množit ihned po invazi, kdy začínají vytvářet kolonie a po několika hodinách se začínají exponenciálně množit.

Výhody použití HP NANO AG
Instalací potrubí obohaceného ­NANO částicemi stříbra se významně snižuje možnost množení a šíření bakterií v potrubním systému. Odpadá tedy nutnost vysterilizovat, autoklávovat nebo proplachovat realizované potrubní rozvody v případě zjištění bakterií v systému. Trubky  HP PPR + NANO AG tvoří ucelený systém určený pro rozvody tlakové horké pitné vody a rozvody vzduchu. Redukujeme bakterie různých kmenů vč. E-coli, Legionella apod. Systém je vyráběn ve všech základních tlakových řadách a rozměrech 16 – 110 mm. Životnost systému je počítána na 50 let. Záruka na systém je 20 let.
Systém je CERTIFIKOVÁN dle ISO 15874 u Akreditované zkušební laboratoře ITC Zlín, a.s.
Systém je CHRÁNĚN NĚKOLIKA PATENTY a užitnými vzory v ČR i EU.
Systém je ATESTOVÁN dle vyhlášky 407/2005 Sb. na výluhy pro styk s pitnou vodou ITC Zlín, a.s.
Systém byl dlouhodobě testován v německé BioLaboratoři – Hamburku DE.

HP trend, s. r. o.
Vrablovecká 3080, 747 14 Ludgeřovice
tel.: +420 595 020 512, fax.: +420 595 020 513
e-mail: info@hp-trend.cz, www.hp-trend.cz

Fotogalerie

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři