Co je DETOXY COLOR®?

Někteří čtenáři se na nás obracejí s otázkou co to je DETOXY COLOR®v čem je jeho reálná výhoda pro spotřebitele, co je fotokatalýza a zda jsou údaje o této nové, možno říci přímo revoluční nátěrové hmotě reálné.

Co je DETOXY COLOR®?

Protože máme zájem o to, aby naše čtenářská obec byla správně a objektivně informována, zvolili jsme metodu přímých otázek.
Našim partnerem pro tento rozhovor je pan PhDr. Antonín Kočař, CSc., předseda představenstva společnosti ROKOSPOL a.s., která DETOXY COLOR® vyrábí.

Pane doktore můžete nám vysvětlit co to je DETOXY COLOR®?

Z pohledu běžného uživatele se jedná o interiérový vnitřní nátěr na omítku, beton, cihly, dřevo apod. Jeho aplikace vyžaduje na rozdíl od těchto běžných nátěrů respektování některých specifických podmínek. Jako je třeba podmínka minimální a maximální teploty při nanášení. Minimální teplota prostředí při natírání je 15 °C a max. teplota je 35 °C. DETOXY COLOR® by se proto neměl natírat třeba na krbovou stěnu, kde se zrovna topí. Další, velmi důležitou podmínkou před použitím je zjistit stav podkladu. Tam, kde je podklad savý, je třeba savost neutralizovat penetrací a vhodnou první vrstvou. Po dlouhých zkouškách jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že první vrstvu napenetrujeme Rokolatexem vrstvu nátěru pak provedeme "Interiérem Super" a teprve konečnou vrstvu aplikujeme s DETOXY COLOREM®. Tento postup se nám vyplatí, protože DETOXY COLOR® je sofistikovaný nátěr, který je precizně vyvážen. Pokud se nám ztratí pojivo nátěru tím, že promigruje do podloží, zůstávají nám na povrchu nechráněné fotokatalytické prvky, které se lehce stírají. Tento postup je navíc ekonomicky velmi výhodný.

Použil jste termín fotokatalytické prvky. Co to vlastně fotokatalýza je?

Jev fotokatalýzy je známý od sedmdesátých let minulého století. V zásadě se jedná o změnu aktivity povrchu některých látek v důsledku působení světelného záření. Tímto problémem se dnes zabývají vědci na celém světě. Studují se různé možnosti působení a různé možnosti využití. Fotokatalyticky aktivní povrchy se tak mohou využít pro filtraci, čištění povrchů, v textilním průmyslu atd.
Je mimořádně cenné, že v této výzkumné aktivitě nejsou pozadu ani naši vědci. Viz například textilní průmysl, nebo i náš příspěvek v podobě DETOXY COLORU®. Ve spolupráci s ÚACH AV ČR a výzkumnými pracovníky firmy Rokospol a.s. se podařilo vyvinout látku, která je fotokatalyticky aktivní v pásmu denního či umělého světla. Dříve se předpokládalo, že fotokatalýza je možná jen v UV pásmu slunečního svitu. Dnes umíme tento proces nastavit i ve viditelném pásmu denního světla. Mimořádnost přínosu našich vědců tkví právě v tom, že proces fotokatalýzy lze vyvolat právě ve viditelném pásmu denního světla.

Můžete jmenovat některé lidi, kteří se o tento převratný objev zasloužili?

V prvé řadě to jsou pracovníci ÚACH AV ČR, jako je pan Dr. Václav Štengl, ale i Ing. Zbyněk Černý, CSc. a ředitelka ústavu paní Ing. Jana Bludská, CSc. Protože se jedná o mimořádně šťastnou konstelaci výzkumníků i z jiných pracovišť, musím jmenovat i pana Ing. Vladimíra Havlína, CSc. a Ing. Petra Ratajského, šéfa výzkumného týmu Rokospol a.s.
Bez přehánění se zde jedná o vzorovou spolupráci mezi pracovníky základního výzkumu a pracovníky podnikového výzkumu. Na jedné straně jsou lidé, kteří věci rozumí v samotných základech přírody a na druhé straně pak jsou ti, kteří ví kam chtějí tyto poznatky dostat pro vlastní praktické využití. Věda se totiž nemůže dělat jen pro vědu samotnou. Na konci musí být vždy smysluplné využití v zájmu člověka a společnosti.

Přibližte nám praktické využití fotokatalýzy z hlediska interiérového nátěru DETOXY COLOR®?

Samozřejmě. Výsledky konkrétních testů u Státního zdravotního ústavu prokázaly, že DETOXY COLOR® likviduje plísně, mikroby a viry, které se dostanou na povrch fotokatalyticky aktivního nátěru DETOXY COLOR® v řádu sekund až hodin.
Tento proces je způsoben tím, že světlo uvolní kyslíkový radikál, který tyto mikroorganismy napadne v jejich genetickém systému a zajistí jejich neinvazivní likvidaci. Použité testy prokázaly, že tento mechanismus funguje stejně u všech těchto mikroorganismů s výjimkou plísně aspergillus niger. Neúčinnost působení Detoxy coloru® právě na tuto černou plíseň si vysvětlujeme tím, že tato plíseň nedovolí průnik světelného záření k fotokatalyticky aktivní vrstvě. Na druhé straně dnes víme, že stačí tuto plíseň přetřít Detoxy Colorem® a fotokatalyticky aktivní vrstva pak již nedovolí prorůstání této plísně zpět na povrch.

Jiný neméně významný pozitivní dopad Detoxy coloru® na životní prostředí je v oblasti neutralizace toxických plynných polutantů. Já tomu říkám odstranění civilizačního chemického smogu z našich příbytků a interiérových prostorů. V každém interiéru najdeme různou koncentraci škodlivých toxických látek. Od nikotinu a jeho různých sloučenin až po vypařené zbytky laků, lepidel či různých změkčovadel. Ty mají na svědomí naše astmatiky, alergiky či výskyt rakoviny. DETOXY COLOR® umí tyto toxické plynné molekuly rozkládat na vodu a oxid uhličitý. Důkazy o tom přináší řada měření získaná přes hmotnostní spektrometr, nebo fotoreaktor. Změřili jsme daný interiérový prostor bez DETOXY COLORU® a pak s DETOXY COLOREM®. Výsledky jsou velmi povzbuzující. Tuto oblast stále aktivně sledujeme a nacházíme nové a nové důkazy o vlivu fotokatalýzy na životní prostředí. Zde jsme udělali základní krok v pozitivním slova smyslu při využití fotokatalýzy pro životní prostředí.

Kde vidíte hlavní oblasti využití DETOXY COLOR® v praxi?

Je to v první řadě ve zdravotnictví. Odhaduje se, že zhruba 10 % úmrtí v nemocnici jde na konto těch pacientů, kteří jsou oslabení a v tomto stavu jsou vystaveni ataku dalších nepřátelských infekcí. DETOXY COLOR® pomáhá výrazně zlepšit snížení stavu nebezpečných nákaz a přispívá k zachování co nejlepšího stavu sterilního či hygienicky bezproblémového prostředí. Další využití vidíme zejména v novostavbách, a to zejména u pasivních a energetických domů, které vesměs obsahují velké množství zbytkové vody, které podporují výskyt různých plísní. DETOXY COLOR® tento vývoj spolehlivě neutralizuje.
A v neposlední řadě je to všude tam, kde chceme mít vnitřní prostředí hygienicky nezávadné. Jako jsou potravinářské provozy, kuchyně, školní jídelny, restaurace ale i místnosti kuřáků, protože DETOXY COLOR® umí rozkládat i nepříjemné pachy po cigaretách.

Jak se na tyto nové věci dívá veřejnost, zejména veřejnost odborná?

Předně je třeba říci, že se jedná o absolutní výzkumnou prioritu, která nemá ve světě srovnání. Její praktické využití je na samém začátku. Rada vědců přijímá tento úspěch velmi pozitivně a svědčí o tom i řada blahopřání, které na naši adresu byly doručeny.
Na druhé straně je třeba realisticky vyhodnotit závistivé a nepřejícné pohledy, které jsou syceny lidmi, kteří po dlouhá léta od společnosti dostávali nemalé částky peněz na výzkum fotokatalýzy a od těchto lidí nedostala společnost nazpět nic. Peníze byly spotřebovány na plané bádání. Odhaduji, že společnost utratila víc jak 100 mil. Kč na lidi, kteří se zavázali jen k tornu, že peníze utratí bádáním. Znovu a znovu se potvrzuje, že věda musí mít vhodné partnery pro aplikovaný výzkum, zejména z oblasti výroby, jinak to jsou vyhozené peníze.

Naše společnost je ryze výrobní a technologickou společností s vysokou přidanou hodnotou výzkumu a vývoje. Ten realizujeme v široké spolupráci s řadou vědeckých pracovišť u nás i v zahraničí. To je jediná a správná cesta jak dál. Proto si nevšímáme těch pracovišť, které se soustřeďují jen na získávání peněz z veřejných prostředků, které jsou spotřebovány na mzdy a plané konference, a které se tváří, že jsou "in", když v každé druhé větě zazní nanočástice, nanotechnologie, nanostruktury apod. V minulosti byl takovým zaříkávadlem termín vědeckotechnická revoluce. Kdo jej uměl používat, byl správný vědec a výzkumník. Dnes, více než jindy, je zapotřebí, aby peníze, které jdou na výzkum, byly pod kontrolou podnikatelských kruhů, které umí v konečném důsledku přetavit tyto peníze do nových inovací, výrobků a tím i pro další rozvoj nás všech. Samoúčelnost ve výzkumu je penězovodem, který místo bohatství vede k chudobě. Nemáme lepší zpětnou vazbu pro vyhodnocení našeho bádání, než je reálný a hmatatelný výsledek stavu výroby, inovace výrobků a jejich technologické vyspělosti.

co připravujete do budoucna?

Naše společnost je přímo závislá na stavu podnikového výzkumu a stavu výzkumné spolupráce se špičkovými vědeckými pracovišti. S ohledem na kontinuitu tohoto rozhovoru se zmíním jen o chystaných novinkách v oblasti fotokatalýzy. Předně to bude nový fasádní nátěr, který se bude vyznačovat samočistící schopností. Dále to bude transparentní nátěr, který bude mít rovněž fotokatalytické vlastnosti o velikosti nanočástic pod 50 nm. Ty jsou pro lidské oko již neviditelné. Připravujeme novou generaci nátěrů, které dopujeme stříbrem a které nám budou působit i ve stavu sníženého až nulového světelného záření.

Děkujeme za rozhovor

Fotogalerie

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři