GASCONTROL PLAST, a.s. přichází na trh s novými materiály

Společnost GASCONTROL PLAST, a.s. je ryze českým výrobcem plastových potrubních systémů. Díky vlastnímu výzkumu přišla v nedávné minulosti na trh s potrubím s ochranným pláštěm DUALTEC a následně s potrubím pro bezobsypové technologie RCTEC a bezvýkopové technologie RC-DUALTEC.

GASCONTROL PLAST, a.s. přichází na trh s novými materiály

Jejich portfolio je ale mnohem širší a my jsme se nejen na ně ptali obchodního ředitele, Ing. Marka Marhevského.

Pane inženýre, co vše společnost GASCONTROL PLAST, a.s. nabízí a kde se vaše výrobky používají?

Naším hlavním zaměřením je především výroba potrubních systémů z HDPE určených pro výstavbu vodovodů, plynovodů a tlakové kanalizace. V posledních letech prošel náš obor dost zásadním technickým vývojem. Na trh se nejprve dostalo potrubí s ochranným pláštěm DUALTEC a v poslední době i nový materiál pod zkratkou RC (resistant to crack), čili materiál odolný vůči šíření trhliny. Tyto materiály se již začínají na trhu prosazovat a do budoucna by měly nahradit stávající materiály PE 100. Výroba plastového potrubí tvoří asi 70 % našeho obratu. Zbytek připadá na výrobu plastových desek ABS, PSH, PP a HDPE buďto na vakuové tvarování nebo na svařování různých nádrží jako jsou septiky, jímky apod.

V čem je materiál RC lepší než klasický PE 100?

Především v tom, že tento materiál vydrží mnohem hrubší zacházení. Klasická plastová trubka je poměrně citlivá na škrábance, vrypy a případné bodové napětí, které vzniká technologickou nekázní při její pokládce. Stává se tak, pokud stavební firma zasype klasickou plastovou trubku hrubozrnným materiálem. Ostrá hrana kamene pak začne tlačit na trubku, ta v tomto místě začne napraskávat a vznikne defekt. Materiály typu RC naopak vlivy těchto vrypů nebo bodového napětí ignorují a vykazují dlouhodobou životnost bez porušení i ve velmi těžkých podmínkách. Tyto materiály jsou mírně dražší, ale zákazník ušetří jinak. Při pokládce nemusí pískovat, trubku zasype přímo vytěženou zeminou a ušetří tak za dovoz písku i odvoz zeminy na skládku.

Jaká je trvanlivost trubek z RC materiálů oproti těm klasickým?

U klasických trubek PE 100 se deklaruje životnost 50 let. U trubek z materiálů RC se jejich životnost udává na dvojnásobek. Zatím tato informace samozřejmě není potvrzena praxí, protože jsou to nové materiály, které se na trh dostaly teprve před několika lety. Laboratorní zkoušky ale hovoří velice přesvědčivě.

V jakých dimenzích plastové trubky vyrábíte?

Donedávna jsme vyráběli od průměru 25 do 225 mm. Před dvěma lety jsme si ale pořídili novou výrobní linku a nyní jsme schopni vyrábět potrubí až do průměru 630 mm. S jistotou se tak dá říct, že v této chvíli vlastníme největší linku na území bývalého Československa. Pro některé aplikace, které jsou hodně náročné, jako třeba bezvýkopové technologie, oplášťujeme trubky ochranným polypropylenovým pláštěm DUALTEC. Výhodou těchto trubek s ochranným pláštěm je, že při zatahování jdou všechny škrábance pouze do opláštění a ne do samotné trubky. Naši linku jsme letos osadili novou oplášťovací hlavou, takže jsme schopni vyrábět trubky s ochranným pláštěm až do průměru 450 mm. Bezvýkopových technologií velkých dimenzí v posledních letech přibývá a tento trh má potenciál se ještě rozvíjet. V České republice jsme jediným výrobcem, který vyrábí trubky s ochranným pláštěm nad 225 mm, takže jsme na tento rozvoj dobře připraveni.

Na jakých strojích vyrábíte?

Používáme standardní vytlačovací stroje od německého výrobce Bettenfeld. Naší snahou je zajistit jejich co nejvyšší efektivitu, ale nemenší důraz klademe i na kvalitu výroby. Proto jsou všechny naše linky osazeny kontinuálním měřením síly stěny. Při výrobě totiž profil stěny trubky vždy mírně pulsuje a my jsme díky tomuto měření schopni v každém okamžiku vidět, zda se pohybuje v dané toleranci. Tímto způsobem jsme také schopni zajistit, aby se na trh dostaly pouze kvalitní výrobky. Veškeré hodnoty měření jsou nahrávány do záznamového zařízení, a můžeme tak i zpětně doložit veškeré údaje o dané trubce (kdy jsme ji vyráběli, z jakého materiálu, jak vypadal profil trubky po celou dobu výroby). Běžným, mechanickým měřením se taková kontrola provádět nedá.

Kolik trubek ročně vyrábíte a jak jste spokojeni se svou současnou produkcí?

Já bych asi nemluvil o počtu trubek, ale raději o množství materiálu, ze kterého vyrábíme. Ročně zpracujeme zhruba 2 500 tun plastu. Obratově byl pro nás nejlepší rok 2008. Pak jsme zaznamenali pokles kolem 15 % a postupně se dotahujeme zpět. Pokud letos vše dobře dopadne, mohla by se hospodářská čísla dostat opět někam k roku 2008, což by bylo výborné.

Jistě připravujete i další novinky…

Samozřejmě. Nyní se věnujeme vědě, výzkumu a vývoji speciálních materiálů, které se dají použít v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu. Klasický plast je izolant. Vyvíjíme proto plastové trubky s elektrovodivými přísadami a přísadami, které snižují hořlavost tohoto materiálu. Takže materiál, který svádí elektrostatický náboj, a který by proto uvítaly doly nebo firmy pohybující se ve výbušném prostředí. Výrazně nám v této vývojové činnosti pomáhá naše laboratoř, kterou jsme postavili s přispěním Strukturálních fondů ES pod názvem „Výzkumné centrum pro energii a plasty“. Máme v ní systémy umožňující měření indexu toku taveniny i měření termo­oxidační stability. Dalšími nezbytnými přístroji jsou třeba vrubovací zařízení, Sharpyho kladivo, přesné váhy a další doplňkové zařízení, které pro svou činnost potřebujeme.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí
Ing. Miroslav Bindač

Gascontrol plast, a.s.
Dělnická 883/46, 735 64 Havířov-Město
telefon: 596 496 841,fax: 596 411 087
e-mail: marketing@gascontrolplast.cz, www.gascontrolplast.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři