Krize by mohla pomoci k návratu reálného vidění věcí

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny pan Roman Hrabal, ředitel společnosti MPL Trading s.r.o.

Krize by mohla pomoci k návratu reálného vidění věcí

Prodej stavebních materiálů je jedním z nejcitlivějších indikátorů vývoje stavebního trhu. Zejména v současné době, kdy finanční krize v naší zemi přešla i do otevřené krize politické, nervozita na trhu roste. Zajímavé je, že od období absolutní konjunktury stavebnictví uplynulo pouze pár měsíců. V polovině loňského roku většina firem hlásila rekordní výsledky a zisky. Nyní, kdy nastala absolutně nová situace, musí hledat nové impulzy, přijímat nová opatření a východiska. Ne jinak je to i v oblasti prodeje stavebnin. Jak se to daří jednomu z největších dodavatelů stavebních materiálů u nás, společnosti MPL s.r.o., to již byla otázka pro ředitele společnosti, pana Romana Hrabala. Ten nám v úvodu řekl:

V současné době cítím, že naši činnost do jisté míry ovlivňuje určitá setrvačnost trhu. Ta je způsobena doběhem již dříve rozpracovaných zakázek. Poněkud nečitelná je však nejbližší budoucnost. Bankovní sektor vyčkává, nejistota se přenáší na firmy a ty, i když mají přichystané projekty, buď od nich odstupují nebo jejich realizaci odsouvají do vzdálenějších termínů. Tento trend pozorujeme nejen v bytové výstavbě, ale také, což je dle mého názoru velmi nepříjemné, i ve výstavbě průmyslové.

Jak k takové situaci přistupuje vaše společnost?

Na takovýto vývoj lze samozřejmě reagovat mnoha způsoby. Naše společnost kupříkladu vnímá tuto situaci jako velkou možnost nastavit uvnitř firmy nové řídící systémy. V loňském roce a v roce předešlém jsme na tato systémová opatření (kontroling) neměli dostatek prostoru z důvodu obrovského přetížení lidských zdrojů. Pouze jsme distribuovali materiál a dělali nejnutnější věci k naplnění požadavků našich zákazníků.

Podepsala se na prodejích Vámi dodávaných materiálů i letošní tuhá zima?

Bezesporu ano. Začátek roku byl pro nás velmi nepříjemný a to nejen z důvodu nástupu celosvětové ekonomické krize, ale i z důvodů velmi tuhého zimního počasí, které ve značné míře vždy ovlivňuje práce ve stavebnictví.
V průběhu března však již cítíme na všech střediscích vzrůstající poptávku našich zákazníků. Nechci si však stěžovat. Letošní rok bude mít pro stavební (realizační) firmy a investory bezesporu i svá pozitiva. Jedním z nich bude určitě to, že budou mít k dispozici velké množství stavebních materiálů s vysokou kvalitou od renomovaných výrobců stavebních materiálů.

K čemu to povede?

V této situaci vidím velkou příležitost ve spojení produktivita práce MPL a inovovaný levnější výrobek od dodavatele. To by dle mého názoru mělo vést k vyššímu zájmu o tyto materiály ze strany investorů a silných stavebních společností. Taktéž očekávaná podpora v legislativní oblasti může podpořit a pomoci nastartovat některé projekty např. v oblasti ­rekonstrukcí panelových domů či majetku ve státní správě a pomoci tak překlenout jak dopady ekonomické krize, tak i pokles průmyslové výroby.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad inovovaného výrobku?

V současné době můžeme zaznamenat snahu výrobců o vývoj a dodávky efektivnějších a kvalitnějších materiálů. Například firma Isover nabízí nyní inovovaný produkt s obchodním názvem Orsil Aku nebo další výrobek Unirol Profi. Orsil Aku ideálně naplňuje jak akustické, tak protipožární požadavky pro realizaci sádrokartonových příček. Naopak Unirol Profi je určen pro izolace šikmých střech, kdy při tloušťce 15 cm vykazuje izolační schopnosti o hodnotě 4,5 m2K/W. Díky těmto novým materiálům, které byly firmou Isover vyvinuty, mohou například příčky splňovat akustické požadavky při mnohem menší tloušťce izolace.

To v konečném důsledku vede ke zvětšení obytné plochy v interiérech budov i o několik metrů. Vezmeme-li v úvahu, že například v Praze stojí 1 m2podlahové plochy bytu i více než 50 tis. Kč, pak úspory, ke kterým aplikací těchto materiálů dochází, lze snadno vyčíslit. Společnost Isover patří již řadu let mezi naše důležité partnery v oblasti dodávek tepelných izolací pro izolace střech, podlah, příček, podkroví atd. Věřím, že právě takové výrobky pomohou rozhýbat stavební trh nejen v průmyslové oblasti, ale i při realizaci občanské výstavby.

Znamená to, že vidíte v současné situaci i určitá pozitiva?

Z mého pohledu se domnívám, že současná celosvětová krize byla nevyhnutelná a dala se i očekávat (možná přišla v pravou chvíli). Stavební trh byl velmi přehřátý a sám jsem cítil, že toto tempo je trvale neudržitelné. Neustálé plánování růstu znamenalo tlak na přijímání iracionálních rozhodnutí jak v oblasti bankovního sektoru, práce manažerů atd. Permanentní růst byl jaksi zakódován v myšlení všech akcionářů a majitelů firem bez ohledu na možnosti trhu. Z tohoto pohledu vnímám krizi jako možnost nápravy a návratu k reálnému vidění a hodnocení stavu věcí.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři