Realizace staveb společností MEGAMONT

Po uvedení společnosti MEGAMONT s.r.o. v článku Stavebních a investorských novin v roce 2011 přinášíme krátké seznámení s realizací staveb v roce 2012-2013.

Realizace staveb společností MEGAMONT

Jedná se o zajímavé realizace v oblasti školství, zdravotnictví, zahraniční diplomacie a dostavby obchodního centra. Závěrem vás chceme seznámit s výrobním programem zavedené ocelářské a hliníkářské dílny, které zajišťují komplexní výrobu pro zmíněné
realizace a v neposlední řadě spoluprací s firmou Building Partners s.r.o.

Vědeckotechnický park ICT Zlín
Zakázka byla realizována v samotném srdci baťovského Zlína jako rozšíření školního objektu Univerzity Tomáše Bati. Realizace byla provedena pro sdružení firem UNISTAV a.s. a JB Stavební, s.r.o. dle architektonického návrhu arch. Zemánka a prováděcí dokumentace zpracované firmou KB projekt. Dodávkou firmy ­MEGAMONT s. r. o. byl prosklený obvodový plášť ze systému ­SCHÜCO FW 60+HI, zasklení izolačním trojsklem s aktivním stíněním jižní a východní strany objektu. Stínění pomocí elektricky ovládaných látkových žaluzií hraje také optickou úlohu pomocí zvolené barevnosti v kontrastu s obvodovým pláštěm. V části vzduchotechnických jednotek umístěných na střeše byla osazena lehká ocelová konstrukce s pohledovým lamelovým systémem zajišťujícím potřebný přísun vzduchu k jednotlivým technologiím. Pupeční šňůrou, která spojuje starý objekt s novou přístavbou, je lehká celoprosklená lávka s bodově ukotveným zasklením. Zakázka byla předána začátkem roku 2012 k užívání.

Fakultní nemocnice u sv. Anny
Zakázka je realizována v Brně v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny pro sdružení firem OHL ŽS, a.s. a GEOSAN GROUP a.s. a je realizačně rozdělena na dvě etapy s výstavbou první etapy v roce 2012 a dokončením druhé etapy v roce 2013. Jedná se o dodávku provětrávaného opláštění z plechových atypických kazet v různé škále barevnosti dle vzorníku RAL. Celková plošná výměra kazetového obkladu je 4 500 m2. Na plošný obklad navazuje oplechování atik a okenních parapetů, včetně říms a ostění v běžných metrech. Součástí dodávky jsou dvě celoprosklené schodišťové věže pro objekty C a B. Dodávka pro druhou etapu v roce 2013 zahrnuje plošný kazetový obklad s návazným oplechováním a proskleným světlíkem v části vstupního atria. Předání první etapy je datováno k 08/2012. Druhá etapa, která se v současné době projektuje a probíhá částí vzorkování, bude předána 09/2013.

Nová kanadská ambasáda a oficiální rezidence
Realizace zakázky probíhá v Praze pro firmu Interma, akciová společnost. Dodávkou firmy Megamont s. r. o. jsou samostatná protivýbuchová okna ze systému SCHÜCO. Vzhledem k významu zakázky, která je pro zahraničního investora, prošla firma ­MEGAMONT s. r. o. důkladnou prověrkou. Součástí prověrky byla i prezentace funkčního vzorku 1:1 před samotnou realizací. Na vzorku došlo k odsouhlasení přesného technologického postupu jak výroby, tak montážních částí. Zejména v návaznosti na detaily stavby s maximální precizností provedení a funkčnosti protivýbuchového okna jako celku. Samotná protivýbuchová okna navazují na předvěšenou fasádu objektu. Předvěšená fasáda je vynesena na bodově rozmístěném ocelovém kotvení a její plochu tvoří jednoduché smaltované sklo. V detailech, kdy předvěšená fasáda předchází před okna, je provedeno částečné smaltování. Návazné detaily na konstrukce stavby jsou řešeny lakovaným oplechováním. Stínění na jižní a východní části fasády je řešeno osazením lamelových žaluzií s elektrickým pohonem. Technologické jednotky stavby umístěné na střeše objektu jsou kryty systémem lamel HUNTER DOUGLAS. Stejným systémem lamel je řešeno opláštění únikového schodiště. Nový objekt je dále propojen proskleným spojovacím krčkem se stávající budovou. Vstupní částí do areálu obou objektů je vrátnice, která je navržena v obkladu z kompozitních desek Bond. Předání objektu do užívání je stanoveno na konec roku 2012.

CENTRUM ČERNÝ MOST - rekonstrukce a přístavba
Zakázka je realizovaná v Praze pro firmu VCES a.s. s dodávkou střešních světlíků a vstupních fasád v nákupním ­centru Černý Most.

Projekční práce ve stupni odsouhlasovací, výrobní a montážní dokumentace, které zajišťuje firma MEGAMONT s.r.o., jsou zpracovány na základě prováděcí dokumentace vypracované inženýrskou společností HELIKA, a.s. Speciálním požadavkem pro projekt CENTRUM ­ČERNÝ MOST je dle zadání splnění požadavku na koeficient prostupu tepla, který má být o 20 % nižší oproti tepelně technické normě ČSN 73 05 40.

Vzhledem k uvedenému požadavku na snížení koeficientu prostupu tepla byl kladen maximální důraz na použité materiály a systém samotný.

Nosný rastr světlíků a fasád je navržen ze systému SCHÜCO FW 50 SI a FW 60 SI. Zasklení je realizováno v části světlíků izolačním trojsklem a v částech fasád izolačním dvojsklem. V návaznosti na konstrukce stavby je přechod řešen pohledovým oplechováním v barevném provedení RAL s použitím folií EPDM a zateplení. Předání zakázky samotnému uživateli proběhne začátkem roku 2013. V současné době probíhá dílčí předávání předem stanovených sekcí v návaznosti na stávající objekt nákupního centra. Celá přístavba potom probíhá za plného provozu.

Průřez zakázkou od výroby po samotnou montáž můžete po jejím dokončení zhlédnout na www.TVstav.cz.

Závěr
Závěrem vás chci informovat o dodržení firemního předsevzetí, které jsem nastínil v článku z minulého roku. Tímto cílem, a jistě ne malým, bylo stát se plně samostatným výrobním celkem v části ocelových konstrukcí a hliníkových systémů předních dodavatelů jako je SCHÜCO, WICONA a tím navázat na práci projekce, přípravy a realizaci staveb firmy ­MEGAMONT s.r.o.
Doufáme, že komplexní nabídkou, která byla dále rozšířena o spolupráci s firmou Building Partners s.r.o. v dodávce lehkých obvodových plášťů, budeme schopni pružněji reagovat na současné potřeby stavebního trhu. Přínosem úzké spolupráce firem MEGAMNT s.r.o. a Building Partners s.r.o. pro zákazníka je především profesionální zpracování části staveb v oblasti stavební fyziky, od vyšetřování stavebních detailů a jejich tepelně technických vlastností pomocí metody konečných prvků až po termovizní měření na stavbě. Propojením vzájemné spolupráce přinášíme kompletní balíček pro přípravu, realizaci a vyhodnocení staveb v části lehkých obvodových plášťů.

MEGAMONT s.r.o.
Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
tel./fax: 543 255 677
e-mail: info@megamont.cz , www.megamont.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři