Poštovní schránky společnosti Dols pro rodinné i panelové domy - moderní a bezpečné!

Listovní (poštovní) schránka – drobný detail Vašeho bydlení. Zajímá Vás zpravidla jen tehdy, čekáte-li nějakou důležitou zásilku, dopis. Všimnete si jí také možná, když je přeplněna novinami a letáky, nebo když má utržená dvířka, nebo je tak zkorodovaná, že to budí hrůzu.

Poštovní schránky společnosti Dols pro rodinné i panelové domy - moderní a bezpečné!

Ano, i tak mohou vypadat listovní schránky, a to nejen v panelových domech, ale podobnou schránku můžete vidět třeba u honosné secesní vily. Ale jsou i jiné listovní schránky. Tam, kde se nájemníci dohodli a rozhodli modernizovat vstup do domu, můžete již najít nové moderní listovní schránky, sestavené do sestav v různém provedení. Jako sestavy nástěnné, sestavy k zazdění nebo tak zvané dveřní sestavy zabudované do vstupního portálu a umožňující doručení pošty bez toho, že by doručovatel byl nucen vstoupit do domu.

Takový modernizovaný vstup do domu je vizitkou obyvatel domu a ukazuje jejich vztah k bydlení. To nejmenší, co můžete pro zlepšení vzhledu vstupu do Vašeho domu udělat, je výměna listovních schránek – nahradit staré nevzhledné a objemem nedostačující schránky schránkami novými, vyráběnými podle současně platné české a evropské normy z kvalitních materiálů (zinkovaný plech a hliník), s kvalitní povrchovou úpravou, schránkami sestavenými do sestav v různém provedení, z různých materiálů. S takovými schránkami přišla na český trh jako první firma DOLS a.s. Šumperk. Pro současné rekonstrukce by se neměla použít jakákoliv schránka, ale pouze schránka splňující určitá technická, kvalitativní i bezpečnostní kritéria. Ta jsou dnes již dána platnou evropskou normou, z níž vychází i norma česká ČSN EN 13 724. Norma stanoví požadavky na konstrukci, výrobu, bezpečnostní parametry, kvalitu i zkušební postupy pro kontrolu souladu výrobků s normou. Stanoví rovněž pravidla na umístění schránek z hlediska ergonomie obsluhy jak pro doručitele tak i pro příjemce poštovních zásilek a bezpečnosti. I přesto, že normy nejsou pro výrobce závazné, je nesporné, že pouze výroba ve shodě s touto normou dává předpoklady technické funkčnosti schránky, bezpečnosti doručené poštovní zásilky, ale také životnosti listovní schránky a jen taková výroba je předpokladem pro vystavení prohlášení o shodě výrobku v případě, že o ně investor požádá. A každý rozumný investor by se měl v první řadě ptát, zda schránky splňují požadavky normy. Jen tak může předejít v budoucnu možným stížnostem např. na nedostatečný objem schránek.

Co je tedy z hlediska normy rozhodující pro její plnou funkčnost? Rozměry – norma stanoví velikost vhozového otvoru, který musí zaručit možnost vhození listovní zásilky bez jejího poškození a definuje ji na podmínkách pro vhození tak zvané normované zásilky. Bezpečnost zásilky – ta má být zajištěna jak rozměry vhozového otvoru tak i konstrukcí zábrany proti neoprávněnému vyjmutí zásilky a dále pevností dvířek a kvalitou (stupněm bezpečnosti) použitého zámku. Korozní odolnost – norma stanoví, že schránky pro venkovní užití musí splňovat požadavky pro 3. třídu korozní odolnosti podle EN 1670. Ergonomie a bezpečnost – norma stanoví výšky pro umístění vhozového otvoru rozdílně pro individuální i skupinové schránky a další požadavky na bezpečnost obsluhy. K těmto kritériím mohou přistoupit další požadavky ze strany investora, požadavky investorů překračují i parametry dané normou. V souvislosti se zateplováním domů jsou to např. požadavky na tepelnou izolaci sestav zabudovaných do vstupního portálu. Tak se dostáváme k tomu, co je nejvhodnějším řešením pro panelové domy. Jsou to již dříve zmíněné dveřní sestavy sestávající zpravidla z ležatých, prostorově úsporných listovních schránek, sestavené do bloku a po potřebném počtu schránek a upevněné na čelní desce tepelně izolované k zabudování do vstupních stěn domovních portálů vytvořených z hliníkových případně plastových profilů. Sestavy mohou být doplněny o další příslušenství domovního vstupu jako jsou zvonková tabla, hovorové moduly, videokamery, osvětlená domovní čísla ovládaná stmívacím spínačem, osvětlení schránek či jmenovek, hlásiče pohybu atd. Celý blok schránek může být uzavřen do skříně zaručující dokonalou tepelnou izolaci. Máte tedy vyřešeny listovní schránky. Chcete-li mít však dokonalé řešení, potřebujete nový vstupní portál. I tady Vám pomůže firma DOLS a.s., která vyrábí vstupní portály z hliníkových profilů. Z jedněch rukou tak můžete dostat vstupní portál se zabudovanou sestavou listovních schránek, ve Vámi požadovaném barevném i prostorovém řešení. Dokonalý výrobek podle Vašeho přání, s možností volby způsobu osvětlení, materiálu jmenovek, ovládaní zámku domovních dveří apod. Tím však možnosti firmy DOLS a.s. nekončí. Budete chtít využít možností současných dotovaných programů zateplování a nahradit stará okna okny plastovými? DOLS Vám dodá okna vyráběná z kvalitních profilů největšího evropského výrobce profilů – firmy VEKA. Na trhu je jistě mnoho výrobců a obchodníků nabízejících plastová okna nejrůznějšího původu. Jen málokterý je však schopen dodat komplexní dodávku pro rekonstrukci Vašeho domu. Možných řešení vstupních portálů a sestav listovních schránek je celá řada. To nejvhodnější Vám pomohou nalézt odborníci firmy DOLS, firmy s mnohaletými zkušenostmi ve výrobě listovních schránek, firmy udávající tón na trhu. Obraťte se na nás s Vaší poptávkou na komplexní řešení vstupního portálu Vašeho domu a případně plastových oken. Navrhneme vám řešení ve více alternativách, nejen sestavy listovních schránek podle vašich podmínek a technických požadavků včetně tepelné izolace, ale i komplexní řešení vstupů včetně dveří, zámkových a klíčových systémů, zařízení pro kontrolu vstupu i plastová okna. Jsme připraveni nabídnout i individuální řešení rozměrů schránek. Na vyžádání Vám zpracujeme obratem cenovou nabídku na komplexní dodávku.

DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s.
Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk
tel.: 583 710 111, fax: 583 710 190
e-mail: info@dols.cz


Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři