KVT linka - flexibilní způsob výroby stěnových panelů

Jako poslední vývojový model představila finská firma ELEMATIC OY AB Toijala, známá i na našem trhu jako významný dodavatel technologií pro výrobu prefabrikátů, vylepšenou linku pro výrobu stěnových panelů.

KVT linka - flexibilní způsob výroby stěnových panelů

Linka představuje ekonomické řešení pro výrobu sendvičových stěn, nosných i dělících stěn i plných a filigránových stropů. Její ekonomická výhodnost vychází z faktu, že potřebuje malý prostor na umístění a umožňuje rychlou změnu vyráběného sortimentu. Výhodou také je, že není zapotřebí separátní zařízení pro zhutnění výrobku a po vytvrdnutí zařízení na překlopení výrobku. Linka umožňuje s jedním vozíkem ovládat až 15 výrobních podložek.

Hlavní částí linky je tzv. KVT vozík, který umožňuje dopravu výrobní podložky, zhutnění betonu na podložce a po vytvrdnutí její vyklopení do vertikální polohy pro odformování stěnových panelů. Dopravní schopnost vozíku umožňuje zaformování podložky a její zaarmování v jednom místě. Podložka pak může být přivezena na místo, kde se zabetonuje. Ve vozíku je integrovaná zhutňovací stanice, která pomocí hydraulické vibrace a pomocí vibrošoků beton zhutní. Po zhutnění je možné pomocí vozíku zavézt podložku na místo vytvrzování betonu. Po vytvrdnutí je vozík schopný podložku se stěnovým panelem překlopit o 85 stupňů tak, aby byl panel manipulovatelný vertikálně i nadále. Všechny výše popsané činnosti je možné ovládat pomocí dálkového ovládání.
Výhody KVT vozíku je možné shrnout do následujících bodů:

•    Zhutnění a vyklápění výrobku vykoná jedno zařízení, není potřebné pod každé zařízení budovat samostatný základ.
•    Jednoduchá doprava výrobní podložky na různá pracoviště umožňuje flexibilní výrobu.
•    Jednoduché provedení vozíku a výrobní podložky ulehčuje údržbu.
•    Všechny funkce je možné ovládat pomocí dálkového ovládání.
•    Výrobní podložka může být vybavena vyhříváním pro urychlení vytvrzení betonu.

JAMI PRAHA s.r.o.
V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
tel.: 241 444 411, fax: 241 444 400
e-mail: jami@jamipraha.cz, www.jamipraha.cz

JAMI s.r.o.
Mierová 129, 821 05 Bratislava
tel.: 00421/243 636 707, fax: 00421/ 243 636 709
e-mail: jami@jamiservis.sk, www.jamiservis.sk

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři