Betonáž základové desky domu snadno a rychle? S Českomoravským betonem je to hračka!

Jak pevné jsou základy, tak stabilní a trvanlivý je i celý dům.Ví to samozřejmě každý stavař, ale také mnoho individuálních stavebníků, kteří si staví své rodinné domy pro život.

Betonáž základové desky domu snadno a rychle? S Českomoravským betonem je to hračka!

Výstavba rodinného domu primárně začíná vytyčením základů. Následně jsou provedeny výkopy základů do nezámrzné hloubky a rozvedeny instalace, které jsou umístěny pod jejich úroveň. Vývody těchto instalací končí nad úrovní stavební nuly tak, aby na ně bylo možné později napojit například domovní či dešťovou kanalizaci, přívod vody apod. Stavba pokračuje zhotovením bednění základových pasů. Horní okraj bednění určuje budoucí výškovou úroveň základů rodinného domu a s nimi horizontální rovinu celé stavby. Po betonáži základových pasů do úrovně cca 20 cm pod úroveň stavební nuly je vyplněn prostor jednotlivých místností ohraničených základy zhutněným násypem. Takto vyrovnaná základová konstrukce je v dalším kroku oddělena separační fólií a dům je připraven na finální betonáž základové desky.

Dříve další postup spočíval v položení armatury (nejčastěji ocelových sítí – rohoží) a kompletní betonáži základové desky. Nejdříve bylo nutné armaturu dovézt na stavbu, vytvořit místo pro její skladování a zajistit ostrahu. Obdobné to bylo i s betonem a jeho výrobou na stavbě. Zde bylo nutné dovézt cement, kamenivo, zajistit přívod vody, elektřiny, míchačku a patřičnou obsluhu. Čerstvý beton pak další lidé vozili na kolečkách na místo uložení, kde jej do konstrukce zapracovávali odborní pracovníci. To vše stavbu prodražovalo a prodlužovalo termín jejího dokončení.

Díky službám společnosti Českomoravský beton a.s. je dnes všem těmto polovičatým řešením konec. Ta stavebníkům rodinných domů nabízí ideální produkt pro betonáž základových desek s obchodním názvem STEELCRETE®.

STEELCRETE® je drátkobeton se zaručenými mechanickými vlastnostmi obsahující rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna - výztuž. Jedná se o kompozitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech, jehož mechanické vlastnosti a kvalita jsou zaručeny prováděnými testy.

Přesvědčte se na vlastní oči, jak snadno a rychle lze dnes řešit výstavbu základové desky. Konkrétně při demonstraci betonáže základové desky drátkobetonem STEELCRETE® na stavbě rodinného domu ve Velkých Popovicích. Investor zvolil právě tento stavební materiál, protože mu v projektu plně nahradil klasickou ocelovou výztuž.  Samotná realizace stavby základové desky (od příjezdu 1.- 4. autodomíchávače s čerpáním betonu, po zpracování do požadované roviny) v ploše 190 m² trvala v partě dvou stavebníků přibližně dvě hodiny. V následující fotoreportáži o tom můžete přesvědčit.

1

8:00 hod. - Na stavbě: Bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky před samotnou betonáží v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu.

2

8:30 hod. - Na betonárně: Začíná se míchat drátkobeton STEELCRETE podle zvolené receptury.

3

8:40 hod. - Na betonárně: STEELCRETE - Zkouška rozlivu na betonárně, stanovení konzistence.

4

8:50 hod. - Na betonárně: STEELCRETE – Odběr vzorků na kontrolní testy.

5

9:30 hod. – Na stavbě: Příjezd čerpací techniky na stavbu.

6

9:45 hod. – Na stavbě: Příjezd prvního mixu na stavbu, začíná betonáž (čerpání betonu na plochu budoucí základové desky rodinného domu).

7
10:00 hod. – Na stavbě:
Pokračuje betonáž současně se zpracováním do roviny základové desky.

8

10:30 hod. – Na stavbě: STEELCRETE – detail čerstvého betonu po čerpání na plochu základové desky.

9

10:45 hod. – Na stavbě: STEELCRETE – zpracováním základové desky do požadované roviny.

10

11:15 hod. – Na stavbě: STEELCRETE – detail zpracovaného betonu do požadované roviny základové desky

11

12:00 hod. – Na stavbě: Rovná hotová základová deska z drátkobetonu STEELCRETE

STEELCRETE splňuje veškeré požadavky na beton dle ČSN EN 206-1 a navíc také požadavky dle podnikové normy vydané Českomoravským betonem a.s. PN ČMB  01-2008, na kterou bylo vydáno stavebně technické osvědčení STO 060-028542. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí staveb, kde nahrazuje zcela nebo částečně klasickou betonářskou výztuž, zejména pak v oblastech zvýšeného namáhání. Snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuže při hutnění. Dále zlepšuje soudržnost betonu v detailech konstrukce (hrany) a odstraňuje tzv. opadávání betonu v okrajových částech. Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci odpadá či se značně redukuje požadavek na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Dodávkou rozptýlené výztuže „přímo z autodomíchávače“ se zrychlí postup výstavby a navíc toto řešení přispívá k nemalé úspoře nákladů na provedení stavby.

Tento stavební materiál vyvinula skupina Českomoravský beton člen HeidelbergCement Group, která působí již přes 20 let na trhu stavebních hmot v České republice. V případě zájmu můžete kontaktovat přímo výrobce. Více informací i s obchodními kontakty naleznete na adrese www.steelcrete.cz.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři