ROSS Holding v devátém roce 21. století

Společnost ROSS Holding s.r.o., která byla založena v roce 1992, působí na stavebním trhu ve třech hlavních oblastech, kterými jsou kompletní dodávky elektro, generální dodávky staveb a facility management.

ROSS Holding v devátém roce 21. století

Hlavní sídlo má společnost v Havlíčkově Brodě, nejdůležitější pobočky provozuje v Praze a v Bratislavě. ROSS Holding je firma s obratem přes 1 mld. Kč, zaměstnává celkem 420 pracovníků.

S Milošem Minaříkem, který v ROSSu zastává funkci ředitele divize Elektro, jsme si povídali o současnosti a o vlivu ekonomické krize na obor, ve kterém ROSS podniká.

Co očekáváte od roku, který je spojován s globální ekonomickou krizí?

Podnikání v našem oboru je pevně spjato se stavebním i průmyslovým odvětvím, a proto se i naše odbornost nevyhýbá právě probíhajícímu útlumu. Pro nás je výhodou skutečnost, že náš obor má velice široký záběr od jednoduchých elektroinstalací až po složité technologie s automatizovanými systémy řízení. Tato rozmanitost nám umožňuje působit v celé řadě zakázek, čímž se nám daří eliminovat rizika probíhající recese. Naše aplikace najdete v tuzemsku i v zahraničí, v obchodně-komerčních centrech, v bytové výstavbě a v celé řadě průmyslových odvětví.

Připravili jste nějaké novinky na letošní rok?

Ano a hned několik novinek. Velmi zajímavou aplikací pro dnešní dobu je monitorování a řízení energií. Jedná se o software, který umí velmi efektivně pracovat s několika řídícími systémy a dispečerskými pracovišti. Majitelům a správcům těchto systémů se okamžitě otevřou dveře do oblasti on-line monitorování a efektivního využívání veškerých energií.
Bohužel se ve výstavbě stále setkáváme s investicemi do drahého architektonického prvku a na investice do těchto moderních technologií již nezbývá. I naše další novinka je spojená s řízením a monitorováním. Jedná se o dálkové monitorování a řízení pro majitele a správce budov, které je založené na technologii velmi populárního mobilního telefonu iPhone od společnosti Apple. Třetí novinkou je inteligentní řízení a monitorování rodinných domů a bytů prostřednictvím řídícího systému s dotykovým LCD panelem a s možností komunikace na mobilní telefon přes SMS zprávy.

Jaké novinky čekají na vaše zaměstnance?

Naši zaměstnanci ve výrobě rozváděčů se těší na rozšíření administrativního a sociálního zázemí dílen. Nové zázemí budujeme jako přístavbu, čímž vyřešíme i další rozšíření výrobní plochy pro výrobu rozváděčů, strojní výrobu a přípravu výroby. Trvale investujeme i do vzdělávání zaměstnanců, samozřejmostí je jazykové vzdělávání, odborná školení a rozvoj počítačových dovedností. Několik zaměstnanců si letos zvýší kvalifikaci kurzem revizního technika, trvale podporujeme i zaměstnance, kteří si prohlubují kvalifikaci studiem střední nebo vysoké školy při zaměstnání. Dále připravujeme rozsáhlý projekt na podporu vzdělávání zaměstnanců z programů podporovaných Evropskou unií, který nám, v případě úspěšného získání, významně pomůže individuálně systematicky vzdělávat každého zaměstnance.

Jak hodnotíte uplynulý rok 2008?

Celá elektrotechnická divize si vedla dobře a nebýt krize, určitě bychom ekonomický plán splnili. Takto jsme skončili na 95 %. Námi vyrobené rozváděče jsme, kromě Česka, instalovali v Mexiku, Belgii, na Slovensku, Polsku, Rusku i v Číně. Naše řídící systémy a naše programy pracují v celé řadě průmyslových budov i obchodně-komerčních center. Byli jsme u spuštění výroby osobních vozů Hyundai v Nošovicích, otevření obchodního centra v Jihlavě, pracujeme v elektrárně v Ledvicích a zahájili jsme práce na pokračování výstavby BB Centra v Praze 4 na budově Filadelfie.

Co zajímavého jste dělali v zahraničí?

Každá práce je zajímavá a neopakovatelná. Přesto si pozornost zaslouží dvě zakázky. V Polsku jsme realizovali výstavbu průmyslové haly pro společnost Hranipex. Zakázka byla realizovaná napříč celou naší firmou, dodávali jsme veškeré elektrotechnické technologie od rozvodů VN, přes distribuci NN, slaboproudé systémy i měření a regulaci. Přestože práce a dodávky byly na území EU, museli jsme úspěšně vyřešit mnoho místních specifik. Druhou zajímavou zakázkou byla automatizace plynové kotelny a vzduchotechniky v Pekingu. Jednalo se o velmi rychlou přestavbu s dodávkou veškerého materiálu. Za dva měsíce od podepsání kontraktu ji kolegové z oddělení automatizace přestavěli, naprogramovali a oživili.

Realizujete raději zakázky na zelené louce nebo při přestavbě starých budov?

Každá zakázka má svoji charakteristiku i kouzlo. Po stránce profesní a technologické zde není výrazný rozdíl, ale raději jsem u rekonstrukcí starých budov, protože mají zajímavou historii a nejsou to železobetonové skleníky a plechové krabice. V mé profesní kariéře jsem měl to štěstí být u výstavby technologie cementárny, mezinárodního letiště, několika obchodních center, ale určitě bych se rád spolupodílel třeba na výstavbě Národní knihovny, takzvané Chobotnice na zelené louce.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři