Geberit Pluvia Efektivní podtlakové odvodnění plochých střech

Primární funkcí střechy je ochrana stavby před povětrnostními vlivy. Zejména hromadění vody na střeše může být později příčinou mnoha poruch plochých střech. Patří mezi ně zamrzání vody v mikrotrhlinách různých materiálů, vzlínání vody za lemy oplechování nebo usazování nečistot a růst mikroorganismů ve vodě zůstávající na povrchu střešního pláště vlivem deformací podkladních vrstev.

Geberit Pluvia Efektivní podtlakové odvodnění plochých střech

Pro dokonalou funkci střešního pláště je proto velmi důležité zajistit co možná nejrychlejší odvod srážkové vody z jeho povrchu. Je přitom nutno dbát na dodržování správných zásad navrhování plochých střech i zásad bezchybné aplikace. K nim patří především zajištění optimálních spádů v ploše střechy a správná dimenze i volba odtokového systému.

Standardní gravitační systém odvodnění střechy pracuje s částečně zaplněným potrubím, přičemž celá soustava je dimenzována a kalkulována s ohledem na maximální možnou intenzitu deště. Potrubí vedoucí směs vody a vzduchu však téměř znemožňuje přesnou kalkulaci. Z tohoto důvodu se při navrhování systému používá vysoký koeficient bezpečnosti, což má vliv na dimenzi potrubí celého systému. Navíc celý systém využívá nízkoobjemových vtoků, a tak vzniká nutnost instalovat větší počet střešních vpustí.

Podtlakový systém Geberit Pluvia pracuje daleko efektivnějším způsobem a řadí se k nejkvalitnějším systémům odvodnění plochých střech. Při slabých srážkách pracuje Geberit Pluvia jako gravitační systém. Ve chvíli, kdy hladina dešťové vody dosáhne patřičné úrovně vtoku, zabrání nasávání vzduchu, čímž dojde k úplnému zaplnění potrubí. V potrubí vzniká vodní píst, který svojí vahou vytvoří podtlak. Vzniklý podtlak doslova vysaje dešťovou vodu ze střechy.

Vysoký výkon systému, malé průměry potrubí a vedení ležatého potrubí s nulovým spádem navíc snižují potřebu svislých odpadů nutných pro odvodnění střechy o stejné ploše. Projektant se může napojit na ležatou kanalizaci v nejvhodnějším místě, a to vede nejen k úspoře samotného potrubí a vpustí, ale také zemních a instalačních prací. Zanedbatelný není ani fakt menšího počtu průniků střešním pláštěm. Usnadněn je tak průběh pokrývačských prací, údržba střechy i rizika spojená s prováděním detailů. Navíc vysoká rychlost proudění vody v potrubí způsobuje efekt samočištění, a proto není nutné dělat kontroly tak často.

Díky širokému sortimentu trub a tvarovek je také usnadněn hydraulický výpočet odtoku dešťových vod, který může obsahovat řadu variant. Široký sortiment vtoků umožňuje použití do různých typů střešních konstrukcí a žlabů. Ucelená je i škála izolačních límců a navařovacích plechů. Konstrukce střešních vtoků komfortně řeší také kvalitní napojení parotěsné zábrany a opomenuta není ani možnost vyhřívání systému.

Pro dlouhodobě bezproblémovou funkci systému je velmi důležité zajistit jeho stabilní polohu v souvrství střechy. Při naplňování systému vodou a vzniku podtlaku totiž dochází k četným vibracím, které je nutno eliminovat. K tomuto účelu disponuje Geberit Pluvia vlastním upevňovacím systémem, který vibrace minimalizuje a brání jejich přenosu jak do střešní, tak i stropní konstrukce. K celkové vysoké spolehlivosti systému přispívá také bezpečné a těsné spojování trub a tvarovek svařováním na tupo nebo s pomocí elektrotvarovek. Po svaření je spoj ihned těsný a plně funkční.
Velká pozornost byla při výrobě systému Geberit Pluvia věnována volbě materiálu. Je jím vysokohustotní ekologický polyetylén - HDPE. Ten dobře odolává UV záření, dynamickému zatížení a také vysokým i nízkým teplotám ovzduší (až do -40°C). Montáž systému je přitom možná i při teplotách pohybujících se pod bodem mrazu.

Systém Geberit Pluvia je oblíben u celé řady investorů. Od velkých výrobních závodů přes obchodní centra až po regionálně působící společnosti. Hovoří pro něj také tisíce aplikací v mnoha zemích Evropy a více než 30 let zkušeností s odvodněním střešních plášťů. V České republice můžeme vidět systém Geberit Pluvia např. ve výrobních halách automobilky Škoda auto nebo TPCA v Kolíně. Tento systém byl použit při výstavbě nákupních center Tesco, OBI nebo Olympia. Multifunkční O2 arena nebo správní komplex mobilního operátora T-Mobile dále doplňují seznam významných referencí z posledních let, na kterých byl sofistikovaný podtlakový systém Geberit Pluvia použit.

Střecha patří mezi velmi důležité konstrukce každé stavby. Pracovníci společnosti Geberit to samozřejmě velmi dobře vědí a jsou proto připraveni poskytnout informace a technickou podporu jak projektantům a montážním firmám, tak investorům, kteří se rozhodnou systém Geberit Pluvia použít.

S využitím materiálů společnosti Geberit

Ing. Jiří Zahradnický

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři