Trvale pružné tmely pro izolaci proti vlhkosti a tlakové vodě

Je přirozené, že každá výrobní firma se snaží rozšiřovat výrobní sortiment a současně držet krok s nejnovějšími poznatky a trendy. Stejně tak firma BETOSAN s.r.o. postupně inovuje portfolio svých výrobků dle potřeb zákazníků a orientace trhu. Potřeba funkčních materiálů vysoké kvality, které lze zároveň snadno aplikovat, to je důvod dalšího vývoje.

Trvale pružné tmely  pro izolaci proti vlhkosti a tlakové vodě

Nejnovějšími přírůstky jsou materiály WODAFLEX LQ a WODAFLEX TH. Jsou to  jednosložkové trvale pružné kompozice na bázi MS polymerů určené pro hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků. Používají se k utěsnění povrchu betonových konstrukcí v hydrotechnických stavbách, ve vodárenství apod. Jsou použitelné pro nátěry nádrží a potrubí na vodu. Dále nacházejí uplatnění jako těsnící vrstva na soudržných vápenocementových omítkách, zdivu zhotoveném z pórobetonových dílců, popř. pálených cihel, na sádrokartonových deskách a dalších únosných podkladech. Osvědčuje se dále jako hydroizolace těch částí staveb, které jsou v trvalém styku se zeminou, jako jsou např. sklepy, základy budov, nepodsklepené budovy, místa napojení trubních prostupů apod. Dále je možné jejich použití v oblasti opravných prací na plochých střechách, jako je např. napojení komínů, světlíků, okrajů střech a koutů. S výhodou lze WODAFLEX použít pro izolaci spár mezi betonovými prefabrikáty, k těsnění pracovních a dilatačních spár. Hlavní předností, vedle hydroizolačních schopností, je jeho trvalá pružnost, která tyto materiály posouvá před běžné hydroizolační stěrky.

MS tmely
První výrobky na bázi SMP byly vyvinuty na konci 70. let v Japonsku (MS-polymery). SMP tmely jsou dnes na japonském a švýcarském trhu nejpoužívanější technologií v pozemním stavitelství (větší tržní podíl než silikonové nebo PUR tmely). Tmely na bázi MS polymerů, mezi které patří materiály WODA­FLEX, se vyznačují výbornou adhezí k podkladům nejrůznějšího druhu a to i bez použití penetrace. Ta je využívána pouze u náročnějších aplikací a méně kvalitního povrchu. Nevýznamnou výhodou je trvalá stabilita a odolnost vůči UV záření. Vzhledem ke způsobu vytvrzování je dále možná aplikace těchto materiálů i za nízkých teplot a při vlhkém podkladu. To je velkou výhodou zejména v současné době, která vyžaduje provádění stavebních prací bez zimních technologických přestávek a v co nejkratší době. Oproti PU tmelům nedochází u materiálů na bázi MS polymerů k tvorbě nežádoucích pórů ve výsledné kompozici v důsledku vlhkosti, nebo vysoké teploty při zpracování.

WODAFLEX LQ (TH)
Materiál WODAFLEX je dostupný ve dvou variantách. Ztekucené (WODAFLEX LQ), který je vhodný na vodorovné aplikace, a v neztekucené (WODAFLEX TH), který se hodí k použití na svislých stěnách, nebo podhledových konstrukcích. Z konzistence materiálu vychází i způsob jeho aplikace. Tekutá varianta vedle aplikace pomocí štětců, válečků a košťat umožňuje i rozprostření pomocí ocelového hladítka. To samozřejmě předpokládá vhodnou rovinnost podkladu. Neztekucená (thixotropní) varianta umožňuje nanášení štětci a válečky, ale materiál je k dispozici i v kartuších pro snadnější nanášení do detailů a pracovních spár. Vysoká pružnost a velmi malá smrštivost umožňuje i překlenování trhlin do šířky až 10 mm a vyplňování pracovních spár se zajištěním potřebné pružnosti pro dilatační pohyby.

Závěr
Tmely na bázi MS polymerů, které byly zařazeny do výrobního programu firmy BETOSAN s.r.o., umožňují použití v celé řadě aplikací, které jsou s běžnými materiály komplikované, nebo dokonce zcela neproveditelné. Zejména vysoká pružnost a trvalá odolnost vůči vnějším vlivům je předurčuje k požití v technicky složitých detailech. Nezanedbatelnou součástí je ovšem i optimální doba vytvrzení, možnost aplikace na vlhké podklady a za nízkých teplot. Samozřejmostí je i ekologická nezávadnost, kterou firma s certifikátem ČSN ISO přirozeně preferuje.

Ing. Zdeněk Vávra

Betosan s.r.o.
Na Dolinách 23, 147 00 Praha 4

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři