Objednat si dopravu a čerpání betonu on-line je už dnes samozřejmostí

Výroba betonu je dnes komplexní činností. Zahrnuje nejen jeho namíchání ve správných poměrech kameniva, cementu, vody a přísad v moderních betonárnách, ale následně také dopravu a uložení do konstrukce přímo na stavbě.

Objednat si dopravu a čerpání betonu on-line  je už dnes samozřejmostí

V současné době se tak v drtivé většině případů děje s pomocí výkonných čerpadel. Díky nim je možné beton v potřebném množství a kvalitě dopravit přesně tam, kde to vedení stavby vyžaduje.

O betonu toho bylo publikováno již mnoho a je známo, že díky své tekuté podobě se umí tvarově přizpůsobit téměř jakémukoliv požadavku architekta. Dokáží se však mnohdy stísněným podmínkám staveb přizpůsobit i čerpadla betonu? Na tuto otázku jsme se zeptali ve společnosti Pražské betonpumpy a doprava s.r.o., která je společným podnikem společností TBG ­METROSTAV s.r.o., Metrostav, a.s. a Českomoravský beton, a.s.

„Ano, čerpadla betonu se dokáží přizpůsobit požadavkům vedení staveb“, jak nám řekl ředitel střediska Čerpání společnosti Českomoravský beton, a.s. Ing. Tomáš Kahánek, který je i odpovědný za čerpání betonu ve společnosti Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. Skupina Českomoravský beton disponuje nejširším sortimentem čerpací techniky, ať již jde například o čerpadlo s nejkratším ramenem výložníku v délce 17 m, nebo o stroje s vůbec nejdelším ramenem výložníku na území ČR o délce 58 m.

Novinka pro betonárny  – možnost objednání čerpadla přes internet
Největší novinkou, podle již dříve zavedené a velmi osvědčené internetové aplikace pro objednání dopravy on-line, je v letošním roce pro spolupracující betonárny rozšíření o možnost objednání také čerpadla na beton přes internet. K této internetové aplikaci se dá kdekoliv a kdykoliv připojit.  Data jsou uložena na centrálním serveru. Čerpadla jsou vybavena jednotkami GPS a tím je známa jejich aktuální poloha. Veškeré objednávky čerpání jsou zadány do tohoto systému a po zpracování a konečném odsouhlasení dispečerem je všem řidičům zaslána hromadná SMS s detailním popisem práce pro příští den. Největší výhodou systému je, že betonárny, které jsou do systému zařazeny, mohou vidět aktuální polohu svého objednaného čerpadla a znají jméno a telefon řidiče. Dalšími výhodami je také to, že odpadne mnoho organizačních telefonátů a zkreslujících informací.

Jedná se tedy o transparentní systém, který zvyšuje úroveň poskytovaných služeb čerpání betonu a samozřejmě také šetří náklady. Předností je, že systém je otevřený spolupráci se všemi zákazníky společnosti, což je mnohem operativnější. Odpadají také jakékoliv spory, zdali pumpa byla na stavbě hodinu, dvě nebo deset. Tím je garantována také transparentnost konečné ceny za dodávku a práci čerpací techniky.

Významné stavby zajišťované činností skupiny Českomoravský beton
Největší stavbou, kterou nyní zajišťují střediska čerpání ve skupině Českomoravský beton a betonárny TBG METROSTAV, je výstavba pražského tunelu Blanka. Po vyražení tunelu metodou NRTM byly primárně na ostění tunelu nejdříve aplikovány stříkané betony. Nyní jsou však již v plném proudu práce na sekundárním ostění a dnech tunelů. Zde všude se již jedná o čerpané betony. Z hlediska množství čerpaných betonů se jedná o klíčovou stavbu. Pro čerpání ve vnitřních částech ražených tunelů jsou používána elektrická stabilní čerpadla a také nejmenší čerpadlo Schwing s ramenem výložníku o délce 17 m. Toto čerpadlo je vybaveno samozhášecím zařízením, které má jako jediné čerpadlo v ČR povolení pro práci v podzemí. Pro čerpání betonu je v trase hloubených tunelů používána běžná čerpací technika.
Druhou velkou stavbou, kde skupina Českomoravský beton zajišťuje dodávky a ukládku betonu, je výstavba Trojského mostu. Tento most nahrazuje původní ocelový provizorní most, známý pod zlidovělým názvem „Rámusák“. K výstavbě tohoto mostu jsou používány nové speciální vysokopevnostní betony, které mají specifické nároky na čerpání. Svými službami se skupina Českomoravský beton také podílí na čerpání a dopravě betonů při přípravných pracích souvisejících s výstavbou nové trasy metra V.A. z Dejvické do Motola. 

V letošním roce vzrostla poptávka po čerpání betonů pomocí stacionárních rozdělovníků betonu, tzv. betonovacích věží. Skupina Českomoravský beton vlastní dvě věže značky Putzmeister MX 32-T vybavené samošplhacím zařízením. Tento trend je způsoben  nejen výškou realizovaných staveb, ale často miniaturním záborem pro realizaci  stavby, a tím nemožností použít klasická mobilní čerpadla.

Novinky ve vozovém parku čerpací techniky
V poslední době se rozrostl vozový park čerpací techniky společnosti Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. o další malé pístové čerpadlo značky Putzmeister KP 715 D, které se upíná obdobně jako přívěsný vozík za automobilovou dodávku. Jedná se o zmenšenou verzi velkého čerpadla. Toto čerpadlo je velmi vhodné pro zajištění čerpání litých směsí při výstavbě rodinných domů a všude tam, kde je snížena dopravní dostupnost či omezené nároky na zábor prostoru. Tento příklad jen dále potvrzuje fakt, že skupina Českomoravský beton směřuje veškerá opatření k tomu, aby dokázala uspokojit požadavky každého zákazníka a každé stavby.

Sortiment čerpaných speciálních produktů
Skupina Českomoravský beton zajišťuje i prostřednictvím společnosti Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. čerpání a dopravu všech typů transportních betonů a značkových produktů dodávaných betonárnami skupiny Českomoravský beton po celé České republice. Patří k nim známé samonivelační lité potěry pod názvem ­ANHYMENT, cementové lité pěny PORIMENT, cementový litý potěr CEMFLOW a samozřejmě další, běžně používané stavební betony. Více informací a kontakty naleznete na www.transportbeton.cz.

Ivo Románek

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.
Na Obrátce 635/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Dispečink mobilních čerpadel: 724 040 444
Dispečink maltových čerpadel: 724 040 117
Dispečink dopravy: 724 795 070
www.betonpumpy.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři