Jeden z najdlhších mostov na R1 finišuje

Osadením poslednej časti mosta SO 203 v oblasti obce Pohranice pri Nitre realizovaného spoločnosťou STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. na R1 v úseku Selenec - Beladice pre hlavného dodávateľa stavebnej časti jediného projektu PPP na Slovensku, Granvia Construction, s.r.o. sa ukončila výstavba nosných konštrukcií toho objektu.

Jeden z najdlhších mostov na R1 finišuje

Ostáva zrealizovať príslušenstvo mosta tak, aby vodiči mohli po ňom prejsť už 28. septembra, keď bude odovzdaný do predčasného užívania koncesionárom, ktorým je ­GRANVIA, a.s.

Mostný objekt SO 203, ktorý sa nachádza pri obci Pohranice a vedie nad údolím, cestou III/6434, potokom Kadaň a poľnou cestou, má celkovú dĺžku takmer 763 m, pričom patrí medzi naj­dlhšie mosty stavby. Montáž jednotlivých segmentov začala 28. júna 2010. 

Medzi zaujímavosti mostu patrí aj skutočnosť, že jeho jednotlivé súčasti – celkovo ich je 674 – boli na medziskládku s portálovým žeriavom dovezené po vlastnej osi na ťažkých podvalníkoch. Mesačne sa založilo priemerne 100 až 108 segmentov pomocou dvoch montážnych súborov. „Koordinácia výroby, dopravy a montáže objektu bola veľmi dôležitým logistickým orieškom vzhľadom na rýchlosť montáže a obmedzené kapacity medziskládok“, povedal Luděk Borový, riaditeľ spoločnosti STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.

Všetky tri spoločnosti participujúce na projekte, koncesionár – GRANVIA, a.s., hlavný zhotoviteľ stavebných prác Granvia Construction, s.r.o. i zhotoviteľ stavebného objektu 203 spoločnosť STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. patria do francúzskej skupiny Vinci.

O projekte:
Rýchlostná cesta R1 PPP Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, prvý PPP projekt takého rozsahu v histórii Slovenska, je realizovaná na základe Koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom Dopravy, Výstavby a Regionálneho rozvoja a spoločnosťou GRANVIA a.s., ako koncesnou spoločnosťou, ktorej akcionármi sú spoločnosti VINCI Concessions a Meridian Infrastructure. V rámci tohto PPP projektu má Koncesionár povinnosť zabezpečiť financovanie, projektovanie, výstavbu a nasledujúcu 30-ročnú prevádzku a údržbu 4 úsekov rýchlostnej cesty R1.

Projektovanie a výstavba rýchlostnej cesty R1 PPP Nitra -Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat je rozdelená na štyri úseky. Prvé tri úseky Nitra – Selenec, Selenec – Beladice a Beladice – Tekovské Nemce budú odovzdané do predčasného užívania do konca septembra 2011, úsek Banská Bystrica  - severný obchvat v júli 2012. Štádium projektovania a výstavby R1 PPP rýchlostnej cesty vykonáva spoločnosť Granvia Construction, s.r.o. (člen skupiny Eurovia CS) ako príslušný subdodávateľ spoločnosti GRANVIA, a.s., zatiaľ čo štádium prevádzky a údržby bude vykonávať spoločnosť Granvia Operation, s.r.o. (člen skupiny Vinci Concessions) ako príslušný subdodávateľ spoločnosti GRANVIA, a.s., pre túto fázu projektu.

www.stavbymostov.sk

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři