Akademie zateplování má první absolventy

Více než sedm set projektantů, architektů či zástupců realizačních firem absolvovalo první ročník Akademie zateplování, který pořádala společnost Knauf Insulation.

Akademie zateplování má první absolventy

Cílem akademie bylo poskytnout účastníkům aktuální a pravdivé informace k problematice zateplování a překlenout tak obvyklou vzdálenost mezi teorií a praxí.

„Akademie si kladla za cíl nabídnout ucelený přehled informací o fenoménu zateplování. Tento pojem se sice počátkem jednadvacátého století stal nadčasovým evergreenem, ale zároveň dostal příchuť fráze, která málem ztratila svůj význam. Proto se naše společnost, jakožto dlouhodobý průkopník v oboru, rozhodla zorganizovat program, jenž by byl nápomocen všem, kteří takovou odbornou pomoc potřebují,“ říká marketingová manažerka Knauf Insulation Romana Janošová. Při strukturování programu organizátoři těžili zejména ze svých bohatých zkušeností z vývoje, projektování i praktických realizací zateplovacích řešení. Ale nejen to – snahou organizátorů bylo podat informace i o tom, proč zateplování není jen o úsporách energie, ale také o zvyšování požární bezpečnosti, utlumení obtížného hluku a zamezení vzniku plísní a vlhkosti uvnitř budov.

Odborným garantem Akademie zateplování se stal doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z ČVUT. Jak poznamenal na úvod svého bloku první Akademie, která se konala 22. března v Ostravě, zateplování je skutečným evergreenem českého stavebnictví. I když o energetické náročnosti budov naše legislativa téměř do 80. let minulého století mlčela. Přesto – nejstarším zatepleným stavbám u nás je už více než 20 let, což umožňuje odborníkům vyhodnotit tehdejší postupy s potřebným časovým odstupem a formovat nové, efektivnější postupy pro budoucnost. Dnes se stupňují jak požadavky trhu, tak normativní ukazatele stanovené stavební legislativou. Vrchol pak představuje evropská směrnice EPBD, kterou se stanovuje dramatické zvýšení standardu novostaveb až do kategorie téměř nulový dům, a to od roku 2020.

Strukturu Akademie zateplování tvořilo několik bloků – úvodní byl věnován historickému vývoji normativních požadavků a základnímu pojmovému aparátu. „Struktura programu odpovídala našim zkušenostem přímo z terénu,“ potvrzuje produktový specialista Knauf Insulation Ing. Milan Pokrivčák, „snažili jsme se reagovat především na podněty, které řeší naši technici v každodenním styku se zákazníkem.“

Tématem dalšího bloku byl správný postup při zateplení podkroví, páteřní část semináře pak tvořily otázky zateplení fasády – z požárního hlediska, správná technologie sanace stávajících ETICS či praktické ukázky zateplování. Závěrečný blok Akademie zateplování byl věnován problematice příček s důrazem na akustickou izolaci.

Důležitou součástí seminářů byla také následná diskuse, v níž přítomní lektoři odpovídali na otázky z publika. Potřeba komunikace s projektanty a realizačními firmami byla totiž prvotním impulsem celé akademie: „Koncipovali jsme setkání i jako diskusní platformu, kde mohou zájemci probírat problémy a technické zádrhely vyskytující se v každodenní praxi stavebnictví,“ doplňuje za Knauf Insulation Romana Janošová.

Účastníci Akademie zateplování ocenili zejména podrobnost přednášek, praktické ukázky a možnost diskuze, což potvrzuje i David Vychodil z firmy Zednictví Vychodil: „ Akademie zateplování mě mile překvapila tím, jak je zajímavá a poučná. Nejvíce se mi líbila praktická ukázka, jak zateplovat, kterou předvedl prováděcí technik společnosti Knauf Insulation“.  K tomu dodává další účastník Akademie zateplování Jan Holešovský, jednatel společnosti Real Trend, s.r.o.: „Akademie zateplení je školení na úrovni, dozvíme se zde mnoho informací o zateplování, izolacích a novinkách v oboru. Nejvíce mě osobně zaujala přednáška pana inženýra Pokorného “. „Můžeme zde diskutovat o problémech v našem oboru a vyměňovat si zkušenosti. Určitě se zúčastníme i příští rok“, dodává jeho konkurent a zároveň blízký přítel Miroslav Doležal z firmy Suché stavby.

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit letošního ročníku Akademie zateplování, zveřejnila společnost Knauf Insulation prezentace všech přednášejících na webové stránce www.akademiezateplovani.cz.  Společnost Knauf Insulation děkuje všem zúčastněným a přednášejícím a již se těší na druhý ročník Akademie zateplování na jaře roku 2012.

Program Akademie zateplování:

Blok 1. Minerální izolace
Zateplování, evergreen českého stavebnictví
(Doc. Ing. František Kulhánek CSc., přední odborník v oblasti tepelné techniky, ČVUT v Praze)

Minerální Izolace a nová ECOSE ® Technology
(Ing. Milan Pokrivčák, MBA, specialista pro aplikace a produkty, Knauf Insulation)

Blok 2. Podkroví, teplo domova
Podkroví svépomocí, kdy projektant přichází pozdě
(Ing. Jan Juhás, aplikační manažer, Knauf Praha)

Tepelná izolace pro tepelnou pohodu podkroví
(Ing. Milan Pokrivčák,MBA, specialista pro aplikace a produkty, Knauf Insulation)

Blok 3. Fasáda, předcházíme nebezpečí požáru
Kontaktní zateplení z požárního hlediska
(Ing. Marek Pokorný, specialista v oboru bezpečnosti staveb, ČVUT v Praze)

Sanace stávajících ETICS
(Ladislav Linhart, odborník v oblasti ETICS, Knauf Praha)

Ukázka zateplování, zkuste to i vy
(Jiří Bednařík, předváděcí technik, Knauf Praha)

Projekt ETICS aneb Jak lze předejít chybám
(Ing. Pavel Zeman, specialista ETICS, Technický a zkušební ústav stavební)

Blok 4. Příčky aneb Jak zabránit šíření hluku
Projekt, realizace a kolaudační řízení versus akustika
(RNDr. Josef Vrána, CSc., Centrum Stavebního inženýrství)

Akustická izolace příček
(Ing. Jan Juhás, aplikační manažer, Knauf Praha)

KNAUF INSULATION, spol. s r. o.
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Tel.: +420 234 714 011, Fax: +420 234 714 022

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři