Výrobní program firmy Reflex je podložen dlouholetým vývojem

Reflex nabízí ve svém komplexním programu dlouholetý výzkum a vývoj promítnutý do konkrétních výrobků v oblastech:

Výrobní program firmy Reflex je podložen dlouholetým vývojem

•    řešení expanze topných a chladících soustav s možností odstraňování rozpuštěných plynů a automatického doplňování,
•    řešení expanze soustav ohřevu pitné a užitkové vody,
•    ohřev vody a její akumulace vč. možnosti využití solární energie,
•    separace mikrobublinek a kalu z topných a chladicích soustav.

Tlakové membránové expanzní nádoby pro topné, chladicí a solární soustavy.
Tlakové membránové expanzní nádoby slouží k vyrovnávání objemových změn kapaliny vlivem změn teploty v topných a chladicích soustavách. Vyrábíme je v řadách 6 a 10 barů s typovým označením reflex N (s nevyměnitelnou membránou), reflex F (ploché), reflex S (pro chlazení a solární soustavy) a reflex G (robustní s vyměnitelným vakem a přírubovým připojením) o objemech 2 až 5 000 litrů. Dokážeme zabezpečit jak topnou soustavu ve vašem rodinném domě, tak i velké soustavy se statickou výškou až 85 metrů.
Jsou to univerzálně použitelné tlakové expanzní nádoby pro topné a chladící soustavy, konstrukčně jednoduché a provozně spolehlivé, fungující bez pomocné energie. Při jejich použití se vyhnete problémům, které s sebou přinášelo použití otevřené expanzní nádoby, především průniku vzduchu do soustavy přes otevřenou hladinu, a tím častějšímu odvzdušňování. Potrubí, radiátory i kotel byly vystaveny působení kyslíku, který způsobuje korozi. Snižovala se účinnost na teplosměnných plochách kotle a radiátorů. Důsledkem bylo zkrácení životnosti celé soustavy.

Tlakové membránové expanzní nádoby v provedení pro pitnou a užitkovou vodu
Tlakové membránové expanzní nádoby refix DT5 a DE jsou určeny speciálně pro použití v systémech ohřevu pitné a užitkové vody a pro tlumení rázů od čerpadel v zásobovacích soustavách. Všechny části nádoby přicházející do styku s vodou jsou s protikorozní ochranou, vnitřek nádoby je opatřen plastovým povlakem.
Refix DD s armaturou flowjet, která zajistí průtok nádobou, jsou speciálně určeny pro kompenzaci zvětšeného objemu při ohřevu pitné vody v zásobníkových ohřívačích. Průtočná expanzní nádoba zamezí tvorbě choroboplodných zárodků, nadměrnému namáhání zásobníku zvýšeným tlakem při nahřátí na maximální teplotu a úkapům pojistného ventilu.

Automatické doplňování
Doplňovací zařízení firmy Reflex zajistí optimální funkci tlakové expanzní nádoby. I v uzavřených topných nebo chladících soustavách bez zřetelných netěsností dochází k drobným únikům vody. Pokud úniky nejsou včas a v potřebném objemu nahrazovány, není zaručena správná funkce expanzního systému.
Fillcontrol je plně automatické doplňovací zařízení určené pro rodinné domy a menší soustavy. Při poklesu tlaku automaticky soustavu doplní, zpravidla z rozvodu pitné vody. Odpovídá požadavkům na trvalé propojení topné nebo chladicí soustavy se soustavou pitné vody, ze které se doplňuje. Má automatickou kontrolu doby a cyklů doplňování. Díky moderní regulaci bezpečně rozezná úbytky vody (například větší netěsnost), doplňování pomocí kulového kohoutu s motorovým pohonem uzavře a uživateli signalizuje poruchu.
Magcontrol má stejné kontrolní funkce jako fillcontrol, ale je určen pro soustavy střední a větší. Jako příslušenství k němu doporučujeme oddělovací člen fillset.

Změkčování plnicí a doplňovací vody pro topné soustavy
Změkčování topné vody je nutné. Stále kompaktnější kotle s malými teplosměnnými plochami a vysokými teplotami vyžadují věnovat stále více pozornosti kvalitě plnicí a doplňovací vody.
Fillsoft je armatura firmy Reflex určená pro změkčování plnicí a doplňovací vody topné soustavy. Zakládá se na léty prověřeném principu výměny iontů mezi pryskyřicí, která je obohacená sodíkem a vodou, ze které jsou odebírány ionty způsobující tvrdost, ionty vápníku a hořčíku. V kombinaci s praktickým pouzdrem máme k dispozici flexibilní systém s jednoduchou instalací a údržbou.

Odvzdušňování soustav, separace mikrobublinek a kalů
Extop - automatické průmyslové odvzdušňovače zajišťují automatické odvádění velkého množství vzduchu a jiných plynů ze soustavy do okolní atmosféry.
Exair jsou odlučovače mikrobublin. Pomocí armatury reflex ‚exair‘ lze z oběhové vody cíleně shromažďovat a důsledně odstraňovat mikrobubliny.
Exdirt jsou odlučovače nečistot a kalů. Armatura reflex ‚exdirt‘ slouží k nepřetržitému odlučování nečistot z běhových soustav.

Expanzní automaty – zařízení určená pro větší topné a chladicí soustavy
Reflexomat – kompresorový expanzní automat, který slouží k vyrovnávání objemových změn soustavy. Při nahřátí se část objemu „natlačí“ do nádoby expanzního automatu a při chladnutí soustavy se vrátí zpět pomocí tlaku vyvolaného kompresorem. Nádoba reflexomatu je tlaková, voda je uskladněna ve vaku, automat umí udržovat tlak a je možné pomocí dalších zařízení jeho funkci rozšířit o automatické doplňování a odplyňování soustavy.
Variomat – čerpadlový expanzní automat s odplyňováním a doplňováním.
K vyrovnávání objemových změn soustavy dochází pomocí přepouštění do beztlaké nádoby expanzního automatu, kde dochází k uvolnění rozpuštěného plynu z oběhové vody. Při chladnutí vrátí potřebné množství vody čerpadlo zpět do soustavy. V nádobě je vak, ve kterém je uskladněna přepouštěná voda. Propojení vnitřku nádoby s atmosférou je mezi stěnou nádoby a stěnou vaku, čímž se k hladině vody nedostane žádný kyslík! Variomat se dokáže postarat o soustavy do výkonu 8 MW a statické výšky 130 m.
Gigamat – čerpadlový expanzní automat pro soustavy 8 až 30 MW. Pracuje na stejném principu jako variomat, existuje několik kombinací hydraulických modulů a řídících modulů podle požadavků na výkon a stupeň řízení.

Odplyňovací a doplňovací automaty – určené pro nasazení v součinnosti s jakýmkoli expanzním zařízením.
Servitec – podtlakový odplyňovací automat s doplňováním.
Servitec přepouští vodu ze soustavy do podtlakové trubky a zpět v závislosti na nastaveném režimu odplyňování. Odplyňovací trubka servitecu je místo, kde se dosahuje téměř vakua. Podtlak v trubce je vytvářen dýzou rozprašující nastřikovanou vodu a dimenzovanou tak, že „nestačí“ čerpadlu, které přečerpává již odplyněnou vodu zpět do soustavy. Ve vakuu je rozpustnost plynů ve vodě téměř nulová. Při dosažení spodní hladiny čerpadlo vypne, hladina v trubce začne stoupat a vytlačí uvolněný plyn přes speciální armaturu do atmosféry. Velice důležité je, že Servitecem můžeme soustavu již plnit a odstranit tak asi 80 % obsahu dusíku a kyslíku obsaženého v povrchové vodě za barometrického tlaku. Rovněž všechna doplňovací voda projde tímto podtlakovým odplyněním.

REFLEX CZ, s.r.o.
Sezemická 27257/2, 193 00 Praha 9
telefon: 800 733 539, 272 090 311
e-mail: reflex@reflexcz.cz, www.reflexcz.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři