TERRACON uplatňuje technologii železobetonové monolitické konstrukce při realizaci nejši

Stavby, které jsou tvořeny s pomocí nosného systému na bázi železobetonových monolitických konstrukcí, jsou uplatňovány průřezově ve všech oblastech stavebnictví. Důvodů je hned několik.

TERRACON uplatňuje technologii  železobetonové monolitické konstrukce  při realizaci nejši

Využití technologie litého betonu umožňuje dát stavbě téměř libovolný tvar, mnohem volnější je také variabilita uspořádání vnitřního prostoru a vyšší je i odolnost konstrukce vůči dynamickému i dalším typům namáhání.
Realizace monolitických staveb vyžaduje značné zkušenosti a precizní práci jak se systémovým bedněním a ukládkou výztuže, tak i při samotné betonáži.
Mezi společnosti, které mají s prováděním staveb z litého betonu mnohaleté zkušenosti, patří pražská firma TERRACON a.s. Ta provádí stavby na celém území České a Slovenské republiky. O nejnovějších aktivitách TERRACONU jsme měli možnost v uplynulém období hovořit s jejím ředitelem, panem Ing. Pavlem Bartoněm.

Stavebnictví zaznamenalo v posledních dvou letech výrazný pokles. Daří se vám i přes tento fakt realizovat zajímavé zakázky?

Současný vývoj ve stavebnictví asi nikoho netěší a my samozřejmě nejsme výjimkou. Nicméně naší snahou je rozšiřovat naši působnost a jít za dobrou zakázkou třeba i do zahraničí. Úspěšná je naše slovenská pobočka - TERRACON a.s., organizačná zložka Bratislava. Nejlépe to dokládá výstavba multifunkčního centra s názvem Trinity v Bratislavě, kde jsme pro Metrostav a.s. realizovali monolitický skelet 25 patrové věže nově vznikajícího bytového a obchodního centra. Objekt disponuje třemi podzemními podlažími, kde je soustředěn technický suterén a garážová stání. První čtyři nadzemní podlaží vyplňují obchodní prostory. Další nadzemní podlaží tvoří byty různých velikostí. Výstavba věže je první etapou zamýšlené investice. Návrh zástavby 10 tis. m2 rozsáhlého území počítá v budoucnu s výstavbou dalších dvou výškových objektů a je na zvážení investora, zdali bude ve výstavbě pokračovat. Celkové náklady na vybudování skeletu dosáhly 13,5 mil. eur.

Je to vaše jediná akce na Slovensku?

Není. Na Slovensku současně zajišťujeme realizaci základové desky pro stavbu obchodního centra s názvem Central taktéž v Bratislavě. Stavba vyrůstá v místě bývalého Centrálného Trhoviska. Významnou realizací, kterou provádíme pro Slovnaft Bratislava, je rovněž akce Edison TPP-REVAMP.

V uplynulých letech byla využívána značná část vašich kapacit při výstavbě nových bytů. Vznikají nové projekty v této oblasti i nyní?

Vznikají, ale je jich poskrovnu. V Praze jsme postavili kupříkladu skelety bytových domů ve Štěrboholech a také dvě mateřské školy. Ze staveb pozemního charakteru stojí za zmínku ještě výstavba hrubé stavby domova důchodců v Berouně. Další naší zajímavou stavbou pro veřejný sektor byla realizace Aquaparku v Jičíně. Zde jsme provedli řadu objektů koupaliště, jakými jsou například vana koupaliště, šatny, strojovna atd. Poslední naší stavbou pro veřejný sektor bylo letošní dokončení skladového areálu s názvem Depozitář muzea hlavního města Prahy.

V posledním období se hodně hovoří o rozsáhlých investicích v energetice. Hodláte se podílet i na investicích v této průmyslové sféře?

Nejen, že se hodláme podílet, ale již se i podílíme. V současné době dodáváme při výstavbě nového 660MW bloku elektrárny v Ledvicích pro firmu Swietelsky železobetonový objekt hlubinného zásobníku. U průmyslové výstavby bych se rád ještě chviličku zastavil. Pro stavbu nové miniocelárny, která se staví ve Strážském, jsme taktéž zhotovili betonové korpusy hlubinných zásobníků.

V posledních letech je na území ČR budována řada významných dopravních staveb. Na kterých z nich můžeme najít vaše pracovníky právě nyní?

V Brně dokončujeme technologické centrum nad tunely v Žabovřeskách. Zde jsme v 30 m hluboké stavební jámě zapažené milánskými stěnami  provedli 8 patrovou vestavbu. V ní je ukryto technologické centrum pro zajištění bezpečného chodu tunelu, jako jsou strojovna vzduchotechniky, ovládací prvky elektroinstalace, požární signalizace apod. Na podzim začínáme druhou etapu výstavby tunelu Blanka v Praze. Podílíme se zde na výstavbě klenbových tunelů a základových desek tunelů. Obě stavby významnou měrou přispějí ke zlepšení dopravní situace v daném území.

Jednou z mála oblastí stavebnictví, která se rozvíjí i díky prostředkům z evropských strukturálních fondů, je výstavba inženýrských sítí a vodohospodářských staveb. Nalézá technologie monolitických železobetonových konstrukcí uplatnění i v tomto segmentu stavebnictví?

Skutečně jsme zasáhli naší činností i do této oblasti stavebnictví. Postavili jsme 450 m dlouhou a 180 cm vysokou  železobetonovou vejčitou kanalizační stoku v Táboře.

Které akce budou pro vaši firmu nosné v nejbližším období?

Jak již jsem zmínil dříve, v podzimních měsících zahajuje druhá etapa výstavby Tunelu Blanka v Praze, na které se podílíme. Dále děláme celou řadu prací pro naši mateřskou společnost Zakládání staveb spojených s nově budovanou trasou metra z Dejvic do Motola. Na prodloužení trasy metra západním směrem ze stanice Dejvická do stanice Motol se čekalo od roku 1978. Tato stavba by měla po svém dokončení výrazně odlehčit přetíženým dopravním uzlům v prostorách stanic Hradčanská a Dejvická.

Jaké systémové bednění používá vaše společnost při realizaci investičních záměrů investorů?

Od samotného počátku v tomto ohledu spolupracu­jeme se společností Česká Doka spol. s r.o. Disponujeme vlastním bedněním této společnosti. V případě rozsáhlejších zakázek zapůjčujeme potřebnou část bednění ze skladů této společnosti, které jsou umístěny v Praze–Čakovicích.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek

Terracon a.s.
U Rakovky 849, 148 00 Praha 4
tel.: 244 090 761, fax: 244 910 317
terracon@terracon.cz, www.terracon.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři